13 april Jubilarissen in Deurne

Op zaterdag 13 april 2024 heeft het St.-Jorisgilde Deurne het voornemen om een viertal jubilarissen te huldigen. Op deze feestelijke dag zijn:
Gildebroeder Rik Nijnens (vendelier) 25 jaar lid
Gildezuster Wilma Janssen (hofdame) 25 jaar lid
Gildebroeder Leo van Rens (vaandeldrager) 25 jaar lid
Gildezuster Everiek van Rens (hofdame )25 jaar lid

Wij stellen het zeer op prijs, als ook U bij deze gelegenheid Uw felicitaties aan Rik Nijnens, Wilma Janssen, Leo van Rens en Everiek van Rens wilt doen toekomen. Gelegenheid hiervoor bestaat op zaterdag 13 april 2024 van 19.00 tot 20.30 uur bij Perron Deurne, Vlierdenseweg 5 te Deurne.

Gerelateerde berichten