SAT

Commissie S(tudie)A(rchief)T(entoonstelling)

De activiteiten van de commissie vallen uiteen in uitvoerende en adviserende taken betreffende gildeonderwerpen van studie en informatievoorziening, archief en tentoonstelling.

1. Taken in uitvoerende zin.

Het vastleggen en het archiveren van oude gebruiken; het bewaken van de identiteit van de gilden, zowel binnen Kring Peelland als de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden; het ondersteunen van gildefeesten.

A. Studie en documentatie

De commissie is bevoegd studies te verrichten en daarvoor gilden en personen te interviewen.  De commissie bevordert de uitwisseling van ideeën en activiteiten onder de aangesloten gilden en draagt zorg voor een correcte informatievoorziening.

B. Archivering en Beheer kringarchief

De commissie stimuleert de gilden om hun documenten op een correcte wijze te archiveren.
De commissie verzorgt het statisch en digitaal archief van de kring.

C. Ondersteuning gildefeesten

De commissie beheert het document “handleiding gildefeesten” en voorziet de gilden, het kringbestuur en de kringcommissies van de nodige informatie en adviezen. Tijdens gildedagen begeleidt en instrueert de commissie de juryleden voor optocht en tentoonstelling.

D. Beheer website

De website is in januari 2024 gemigreerd naar een andere provider. Hierdoor is de website in een nieuw jasje gestoken en aangepast. Hierdoor kunnen berichten eenvoudiger en gecategoriseerd geplaatst worden. De website wordt beheerd door een administrator administrator@gildenkringpeelland.nl en voor het plaatsen van berichten de webmaster webmaster@gildenkringpeelland.nl. Indien er onvolkomenheden zijn contact hen.

2. Taken in adviserende zin.

Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van Kring Peelland en advies aan gilden op aanvraag.

mailadres:  SAT@gildenkringpeelland.nl 

Voorzitter
(vacant)

Secretaris
(vacant – Interim Peter van Otterdijk)

Leden
Hans Kanters (St. Antonius en Sebastianusgilde Gemert)
Frans Manders (St. Servatiusgilde Lieshout)
Huub Manders (St. Antonius-abtgilde Deurne)
Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden)
(vacant)

Toegevoegd vanuit het kringbestuur
Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden)
Hans van Someren (St. Hubertusgilde Liessel)

Correspondent De Gildetrom
Stefan van Heugten (Gilde OLVr van de Zeven Weeën Lierop)

Archivaris Kringarchief Peelland
Jan van Bree (St. Antoniusgilde Stiphout)

Webbeheerders
Fer en Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden)

Voor statuten, reglementen en instellingsbesluiten zie rubriek bestuur.

Ondersteuning bij gildedagen

Voor informatie: Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden) vanotterdijkp@gmail.com
Nota Gildedagen:  Nota.gildedagen.2015.pdf
Handleiding Gildedagen: Handleiding_gildedagen.versie_2023.1.pdf
Jurering:  Richtlijnen-Algemeen-Klassement-Gildedagen.pdf
Bijzondere opdrachten:  Lijst_onbekende_beoordeling_gildefeesten.pdf

Artikelen SAT

Stichting Beheer Gildeattributen

Jan van Bree (St. Antoniusgilde Stiphout) – secretariaat.sbg@outlook.com

15-juli-2016 Stichting Beheer Gildeattributen

Graag informeren wij u via deze brief over de Stichting Beheer Gildeattributen. We willen u kennis laten maken met onze stichting, informatie geven en hulp aanbieden indien nodig.

De aanleiding: Kennen we het verhaal nog van het zilver van Kerkrade dat door de bank met het oud vuil werd meegegeven?

Vandaag de dag denken vele gilden na over hoe zij nieuwe (jonge) leden kunnen werven , terwijl andere gilden alleen maar proberen te overleven. En zelf overleven lukt niet altijd. En wat dan? Wat als een gilde niet meer de kracht en de leden heeft om te overleven? Wat gaat er dan gebeuren? “Ja, dan houdt het op” zei eens een gildebroeder. Maar denk eens verder. Waar blijven we met de oude ledenlijsten, vaandels, boeken, foto’s, kostuums, digitaal materiaal, trommen en vooral het eeuwenoude zilver.

De Brief: Stichting_Beheer_Gildeattributen.pdf

Heeft u vragen, heeft u hulp nodig, wilt u advies of wilt u gewoon nog wat meer weten? We willen ten alle tijden bij u langs komen en mee denken.

Neem contact op met het secretariaat via secretariaat.sbg@outlook.com

Of vertegenwoordiger van Kring Peelland Jan van Bree. 

18-feb-2016 – Nieuws van de SBG
Vanuit de diverse gilden is de vraag gekomen hoe ze hun statuten kunnen aanpassen.
Welke tekst kunt wij hiervoor gebruiken ?
De stichting heeft advies gevraagd aan Professor Martin Jan van Mourik, die ons ook heeft ondersteund bij het tot stand komen van de statuten.

In de bijlage de tekst die Martin Jan adviseert te gebruiken.
Heeft uw gilde de middelen nog niet om de statuten aan te passen en zou uw gilde dit wel willen, dan kan tijdelijk de tweede tekst gebruikt worden.