Commissies

Ter ondersteuning van het kringbestuur zijn door de algemene ledenvergadering commissies ingesteld. Deze kunnen zijn permanent of als het nodig is een ad hoc voor een bepaalde opdracht en tijdbestek. Ook kan het Kringbestuur een tijdelijke werkgroep inrichten om iets te gaan onderzoeken of over na te denken.

Premante Kringcommissies zijn voor: Trom en bazuinblazen, Vendelen, Geweerschieten, Boogschieten, Standaardrijden, SAT, Kringonderscheidingen.

Een ad-hoc-commissie was het herzien van de Statuten en Huishoudelijk reglement. De huidige werkgroep is het overwegen of de kringgildedag aan de huidige behoeften nog voorziet.