Logo

Zegening Kringkaars in Ommel

Zoals al eerder aangekondigd zal op zondag 26 mei 2024 in de hoogmis van 11.00 uur de
kaars van Kring Peelland ingezegend worden in het Mariaoord Ommel.

Gelukkig heeft een zevental gilden aangegeven met een deputatie hierbij aanwezig te zijn.
Het zal een kleurrijk schouwspel geven. Het kringbestuur zal het bijzonder op prijs stellen
als er in de deputatie ook een tamboer en/of vendelier aanwezig zal zijn. Dan kunnen we
na afloop van de dienst op het kerkplein een vendelgroet brengen.

Het programma voor die dag:
● 10.30 uur aanwezig zijn op het OLV plein in Ommel
● Gezamenlijke afmars naar de kerk olv de kringkapitein, Dennis van Hout
● 11.00 uur aanvang van de H. Mis. De kringvoorzitter, Toon Bergh zal enige
gildeleden benaderen om actief deel te nemen aan de dienst, o.a. lezingen,
collecteren
● 12.00 uur (indien mogelijk) vendelgroet op het kerkplein
● Gevolgd door een samenzijn met koffie, thee en dergelijke.

Mochten er in jullie gilde alsnog gildebroeders of gildezusters zijn die deze viering bij willen
wonen dan zijn ze van harte welkom!

Gerelateerde berichten