Kalender

April 2020
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Heeft u nieuws of wilt u iets kenbaar maken aan de gilden

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Voor eerdere mededelingen zie rubriek: Archief mededelingen
Voor jaarverslagen van Kring en Gilden zie rubriek: Jaarverslagen
Adressen bestand Kring Peelland: 0.Adressen.Kring.Peelland.pdf
   dd. 31 jan 2020
Voor activiteiten zie rubriek: Kalender

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanpassingen in de Rubrieken:

11 maart Geweerschieten: Uitslag kringwedstrijd 8 maart Someren
6 maart Geweerschieten: Uitslag Senioren maart 2020


==========================================================================

 Louis van den Bosch overleden
Louis van den Bosch
 
Op zaterdag 21 maart is Louis van den Bosch gildebroeder van het gilde Sint Joris Someren op 72-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden.
Louis was een echte verenigingsman en op cultureel en maatschappelijk vlak was hij zeer betrokken in de Somerse gemeenschap. Vanwege de huidige omstandigheden is de crematie in besloten kring.
De Somerense gemeenschap verliest in Louis een kleurrijk en gewaardeerd persoon.

26-maart 

 

Alle activiteiten Kring Peelland
tot 1 juni OPGESCHORT
 
In verband met de Corona-crisis en de maatregelen die hierin zijn afgekondigd, heeft het Kringbestuur doen besluiten om alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen tot nader order op te schorten tot minstens 1 juni. Dit betekent dat alle schietwedstrijden van zowel geweer als kruisboog op wip onder auspiciën van Kring Peelland NIET gehouden worden.
De Club Seniorenschutters sluit zich hierbij aan. 
Ook de gilden wordt geadviseerd om hieraan gehoor te geven. 
 
Het bestuur van Kring Peelland

 23-maart 

  

Nieuws van het Kringbestuur
 
Gilden en commissies van Kring Peelland op zaterdag 7 maart 2020 hebben we afscheid genomen van onze secretaris Frans van der Burgt. Vele jaren heeft hij het secretariaat van de kring verzorgd, waarvoor ook van deze plaats veel dank.
Vanwege de perikelen rond het Corona virus is het bestuur van de kring nog niet bijeen geweest. Wel zijn er enkele afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het bestuur en met name betreffende het secretariaat.

Vanaf heden zal het secretariaat gevoerd worden door Maarten Janssen, Maarten Janssenbereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het is de bedoeling dat hij (zo nodig) wekelijks, middels een nieuwsflits de gilden in de kring en de commissies op de hoogte brengt van wat er speelt.
Mochten jullie hiervan gebruik willen maken zorg er dan voor dat hij op vrijdag jullie bericht ontvangen heeft. Zodra de situatie in ons land weer normaal is zal het kringbestuur zich verder buigen over de taakverdeling binnen het bestuur en jullie daarover informeren. Let een extra beetje op elkaar in deze barre tijd!

Gildegroet, Maarten Janssen, secretaris

 22-maart 

    

Karel Berkhof overleden
 
Op maandag 16 maart is op bijna 81-jarige leeftijd overleden Karel Berkhof Karel Berkhoferedeken van het gilde sint Servatius Liershout. 
Buiten wat hij voor het Lieshoutse gilde betekende, is hij binnen Kring Peelland vooral bekend voor zijn inzet voor de Gildetrom als afgevaardigde van Kring Peelland.

Helaas kunnen wij wegens de wereldwijde gevolgen van het Coronavirus op dit moment niet op gewenste wijze afscheid van hem nemen. In samenspraak met de familie zal dit wellicht later op een gepast wijze plaatsvinden. Lees verder

 19-maart 

   

Jaarvergadering Kring Peelland  

Het Sint Hubertusgilde uit Liessel was op zaterdag 7 maart 2020 de gastheer van de voorjaarsvergadering van Kring Peelland. Kringpastor Paul Jansen gaf in zijn overweging tijdens de H. Mis de aanwezige gildebroeders en gildezusters wat denkstof mee voor dit gildejaar.

Ook de traditionele, goed verzorgde koffietafel ontbrak deze keer niet, waarna de voorjaarsvergadering zijn aanvang kon nemen.

Naast de vaststelling van diverse notulen en de jaarrekening stond ook de verkiezing van bestuursleden op de agenda. Kring Peelland mag zich gelukkig prijzen dat twee gildebroeders, Dennis van Hout Sint Lambertus Someren-Eind en Stefan van Zeeland Sint Antonius en Sebastianus Gemert toegetreden zijn tot het bestuur en dat Toon Bergh Sint Joris Someren en Stefan van Heugten Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop herkozen zijn.

Nieuwe paden en een zwart randje

Op voorstel ......  Lees Verder

 

Stukken van de jaarvergadering: Jaarvergadering_7_maart_2020.pdf
notitie_jaarvergadering_inzake_GPO.pdf  
2020.03.07_notitie_jaarvergadering_bevrijdingsvuur.pdf

Het jaarverslag van Kring Peelland: Jaarverslag_Kring_Peelland_2019.pdf

 11-maart 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.02.februari.pdf

  1-maart 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

* Ringrijden, folklore of topsport? door Chrs Arts

Ringrijden is een typische Zeeuwse gebeurtenis. Een ringrijder zit op een ongezadeld paard dat hij in galop door de ringbaan stuurt. In de hand heeft hij een lans, waarmee hij probeert de ring te steken ........ 

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_maart_2020.pdf

  1-maart 

 

Van de Bestuurstafel van 18 februari

Logo.kring Peelland* Stukken voor de jaarvergadering zie uitnodiging hierboven.

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Nieuwsbrief_KP03.2020-03.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

 1-maart 

  

Vrijwilligerspenning Gemeente Laarbeek voor Ed Vincent

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Margaretha gilde, werd Ed Vincent blij verrast. Na een bestuursfunctie van 19 jaar als 1e dekenschrijver vond hij het wel tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders.
Nadat de vergadering nog maar een half uur bezig was, stapte een vrolijk Ed Vincentgezelschap het gilde paviljoen binnen. Het was wethouder Greet Buter  die namens de Gemeente Laarbeek de penning uitreikte. Zij vertelde dat verenigingen niet zonder vrijwilligers kunnen en dat daarbij veel werk komt kijken. Ed is daar een voorbeeld van, met 19 jaar bestuurservaring, ruim 35 jaar trominstructeur binnen het gilde en zeer begaan met de jeugd met het leren trommen en noten lezen. Dit heeft de gemeente doen besluiten om hem de vrijwilligerspenning te overhandigen met de bijbehorende oorkonde. Ed werd met zijn vrouw Ricky in het zonnetje gezet en zo kon het feliciteren beginnen. Familie, vrienden en ook gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde kwamen hem gelukwensen.

Na deze feestelijke onderbreking kon de vergadering weer verder gaan. Belangrijkste agendapunt was toch wel de bestuursverkiezing, met 2 nieuwe kandidaten. Met algemene stemmen werden  Gerard Leenders en Jan-Mathijs van Roy gekozen in het bestuur, zodat dit weer meer ruggengraat heeft.

  1-maart