De gildetrom

Aan de besturen van de gilden/schutterijen aangesloten bij de NBFS
Datum: 3 januari 2024
Betreft: Toekomst Magazine De Gildetrom en Nieuwsbrief De Gildetrom

In de afgelopen periode is binnen het bestuur en de redactie van Stichting De Gildetrom uitvoerig stil gestaan bij de toekomst van het magazine en de nieuwsbrief. Ook u hebt via een enquĂȘte kunnen meedenken. Dat heeft inmiddels geleid tot meer algemene artikelen in het magazine ten opzichte van het nieuws vanuit de kringen. Uit de discussie is ook gebleken dat een nadere stroomlijning en afstemming gewenst is tussen magazine en nieuwsbrief. (lees meer)

Gerelateerde berichten