Kalender

Januari 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aankomende evenementen

zo jan 28 @10:30 - 12:00
jaarvergadering commissie Trommen en Bazuin
ma jan 29 @20:00 -
bestuursvergadering
di jan 30 @19:30 -
Inspraak Statuten en HR
wo jan 31 @19:30 -
Inspraak Statuten en HR
do feb 01 @19:30 -
Inspraak Statuten en HR
ma feb 05 @20:00 - 22:00
overleg kringbestuur met commissies
wo feb 07
Senioren geweerschieten Beek en Donk
ma feb 26 @20:00 -
bestuursvergadering
za mrt 03 @10:00 - 15:00
Jaarvergadering Kring Peelland In Someren
zo mrt 04 @12:00 - 17:00
Jeugdtoernooi VTB Indoor

Heeft u nieuws of wilt u iets kenbaar maken aan de gilden

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Voor eerdere mededelingen zie rubriek: Archief mededelingen
Voor jaarverslagen van Kring en Gilden zie rubriek: Jaarverslagen
Adressen bestand Kring Peelland: 0.Adressen.Kring.Peelland.pdf
   dd. 18 dec 2017
Voor activiteiten zie rubriek: Kalender

 
5 nov Rubriek geweerschieten: uitslag Vrije wedstrijd Lieshout
9 jan Rubriek geweerschieten: uitslag senioren januari 2017-2018

 ===================================================================================================

 

  Uitnodiging jaarvergadering Standaardrijden

Deze bijeenkomst is in het Gildehuis van het Sint Willibrordusgilde te Bakel op donderdag 18 januari 2018 aanvang 20.00 uur  Gildepad 1 (naast de kerk in de boerderij, laatste deur). 
De bijeenkomst is bedoeld voor standaardruiters, hun begeleiders, juryleden en overige belangstellenden m.b.t. het standaardrijden van Kring Peelland. Tevens zijn uitgenodigd het kringbestuur, met name de afgevaardigde van het kringbestuur Toon Bergh en de commissies van Kring Peelland. 
Uitnodiging met agenda: uitnodiging.jaarvergadering.standaardrijden.2018.pdf

  19-dec 

 

 

Uitnodiging jaarvergadering Vendelen

De uitnodiging voor de jaarvergadering van de commissie Vendelen Kring Peelland op Zondag 21 Januari 2018. Deze is in Café zaal “Bij van Dijk”, Dorpstraat 18,(tegenover de kerk) Aarle-Rixtel. Aanvang 10.30 uur.
Afmeldingen graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 06-47675736

Agenda stukken: vendliersvergadering_2017.docx-1.pdf
                            notulen-jaarvergadering-2017.pdf
                            jaarverslag_vendel_commissie_2017-1.pdf

  28-dec 

 

Maarten Janssen bestuurslid "De Gildetrom"

logo.de.GildetromHet bestuur van Stichting De Gildetrom Maarten.Janssenheeft tijdens haar vergadering op 6 december 2017 besloten Dhr. Maarten Janssen,  lid van het Gilde Sint Catharina Helmond per 1 januari 2018 te benoemen in het bestuur van onze Stichting. Hij zal vacature van Jan Leenders invullen die na 6  jaren bestuurslidmaatschap,  per 1 januari jl. is teruggetreden.

  8-jan 

 

Nieuwsbrief Gildetrom

2017.12.december.pdf

  3-jan 

 

 Aanleveren gegevens voor jaarverslag Kring Peelland

De kerstdis is weer verorberd en we maken ons op voor de oliebollen en appelflappen. De tijd is gekomen om terug te blikken naar het afgelopen jaar, waar Lief en Leed werd gedeeld. Zo zijn er hoogtepunten en leuke activiteiten geweest, maar ook met droevige gebeurtenissen hadden we te maken.

Tijd om de balans van 2017 op te maken en dit samen te brengen in het jaarverslag van Kring Peelland.
We willen dit samenstellen voor de carnaval. Zonder jullie hulp en de gegevens kunnen we niet. Beste secretarissen graag de volgende gegevens zo snel mogelijk aanleveren vóór 15 januari bij Peter van Otterdijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  • De (nieuwe) koning en/of keizer van 2017.
  • De in 2017 overleden leden.
  • De gegevens van het gilde in de adressenlijst, als zij foutief vermeld zijn (opgave voor 15 februari)
  • De individuele jaarverslagen van de Peellandse gilden digitaal aangeleverd (deze mogen later worden aangeleverd).
  • Foto’s voor het archief (deze mogen later worden aangeleverd)

Gedurende het jaar komen er wijzigingen in het adressenbestand van Kring Peelland. Wanneer deze bekend worden, wordt het adressenbestand op de website aangepast, zodat de actuele lijst voor ieder beschikbaar is. In het jaarverslag willen we de adressenlijst publiceren met het moment van 15 februari 2018. Kijk even of nog alle gegevens juist zijn.

http://www.gildenkringpeelland.nl/index.php/gilden

De jaarverslagen van de individuele gilden plaatsen wij graag op de website, zodat een ieder deze kan inzien. Deze jaarverslagen zijn ook een soort van naslagwerk. In het verleden werden de verslagen gebundeld en in boekvorm uitgegeven. Sinds 2013 worden deze alleen nog geplaatst op de website van Kring Peelland, zodat ze ook voor andere gilden beschikbaar zijn om deze te kunnen raadplegen. Ook de jaarverslagen van na 2012 Kring Peelland zijn hier geplaatst

http://www.gildenkringpeelland.nl/index.php/jaarverslagen

  28-dec 

 

Uitnodiging jaarvergadering Trommen en Bazuinblazen

De uitnodiging voor de jaarvergadering van de commissie Trommen en Bazuinblazen Kring Peelland op Zondag 28 Januari 2018 schietterrein van Gilde St Leonardus en Sint Antonius in Beek en Donk aan de Zwinkelweg in Beek en Donk   Aanvang 10.30 uur.
Afmeldingen graag per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Agenda stukken: agenda-2018-tromcommissie-kring-Peelland.pdf
                            Verslag-tamboersvergadering-29-1-2017.pdf
                            Repertorium-Trommen-en-Bazuinblazen-2018.pdf

  1-jan 

 

Inspraakavonden Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Tijdens de voorjaarsvergadering op 11 maart 2017 in Vlierden heeft u besloten een ad hoc commissie in te stellen met de opdracht de huidige statuten en het huishoudelijk reglement te onderzoeken en zo mogelijk met aanpassingen en aanbevelingen te komen.

Op donderdag 14 december 2017 is er een overleg geweest met het Kringbestuur en zijn de teksten van zowel de concept statuten als het concept huishoudelijk reglement vastgesteld en is besloten deze toe te zenden aan de aangesloten gilden.

Kringbestuur en ad hoc commissie hebben hierbij de volgende procedure vastgesteld:
+ In december 2017 ontvangen de aangesloten gilden en commissies de concept stukken.
+ Er zullen drie bijeenkomsten gehouden worden waarop vragen gesteld kunnen worden en de ad hoc commissie verduidelijking en uitleg zal geven.
Deze avonden zijn met aanvang telkens om 19.30 uur.: 
dinsdag 30 januari 2018, Liessel gildepaviljoen Hubertusgilde;
woensdag 31 januari 2018, Aarle-Rixtel, gildepaviljoen O.L.V. Vrouwegilde
donderdag 1 februari 2018, Helmond gildekamer Catharinagilde,

+ Uiterlijk tot en met zaterdag 18 februari 2018 kunnen gilden en commissies schriftelijk amendementen / voorstellen tot wijziging van de concept statuten en het concept huishoudelijk indienen bij de secretaris van het Kringbestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) , met een afschrift aan de ad hoc commissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Naast het duidelijk aangeven welk artikel het betreft is ook een (korte) toelichting noodzakelijk.

Begeleidende brief:            concept-statuten-en-hr.brief-aan-de-gilden.pdf 
Concepten:                          concept-statuten-en-hr-versie--19-december-2017.pdf
Belangrijkste Wijzigingen: concept-statuten-en-hr.belangrijkste-wijzigingen.pdf

  28-dec 

  

Overleg Kringbestuur met Commissies

De bijeenkomst van kringbestuur en commissie’s  van Kring-Peelland zal gehouden worden op maandag 5 februari om 20.00 uur  in het Gildepaviljoen van het Margarethagilde Aarle-Rixtel.

Agenda: uitnodiging-overleg-kringbestuur-met-commissies.pdf

  28-dec 

 

Karel Koolen nieuwe coördinator in DeurneKarel Koolen

Op woensdag 13 december is Karel Koolen geïnstalleerd als de coördinator van de Vier Deurnese Gilden. Als onafhankelijke zal Karel de overlegvergaderingen van de vier Gildebesturen voorzitten. Deze functie werd 36 jaar geleden gecreëerd om de 4 Gilden in Deurne nauwer tot elkaar te brengen en te laten samenwerken. Theo Posthumus, Nol van Gisteren, Martien van der Wallen en Cor van Dijk zijn hem voorgegaan. Karel is verbonden aan de PABO de Kempel in Helmond en hij zet zich in voor de parochie H.Willibrord Deurne als voorzitter van de contactgroep Vlierden. 

  28-dec 

 

Angel van Moorsel nieuwe Hoofdman
bij het gilde Onze lieve Vrouw van de Zeven Weeën

In de jaarvergadering op zaterdag 9 december is Angel van Angel wordt HoofdmanMoorsel tot de nieuwe Hoofdman van de “Rooi schut” gekozen. Hij heeft de voorzittershamer overgenomen van Thieu Scheepers die deze functie 15 jaar heeft vervuld.  Ook werden Wim van den Eijnden en Stefan van Heugten herkozen in het bestuur en werd Willy Jacobs voor een nieuwe periode herkozen als Kapitein.

Tijdens de jaarlijkse Teeravond die hierop volgde, werden Govert Hurkmans en Angel van Moorsel gehuldigd met hun 40-jarig lidmaatschap van het gilde. Ook werd Thieu Scheepers door de nieuwe Hoofdman, Angel van Moorsel, toegesproken en kreeg Thieu een mooi aandenken overhandigd voor zijn vele jaren inzet in diverse functies in het gildewezen.

  19-dec 

 

Inschrijven voor Jeugd Indoor Toernooi

Het gilde St. Sebastiaan en Barbara Moergestel heeft de organisatie van het “ jeugd indoor VTB toernooi 2018 “ op zich genomen.
Dit toernooi zal plaats vinden op zondag 4 maart 2018 in sporthal “ Stokeind “ in Moergestel.

Inschrijfformulieren: Inschrijven-Jeugd-indoor-VTB-2018.pdf

  18-dec 

  

Nieuwsbrief Gildetrom

2017.11.november.pdf

  18-dec 

 

Inschrijving voor Europees schutterstreffen 2018 geopend

Volgend jaar van 17 t/m 19 augustus  zal er in Neer het 19e Europees Schuttersfeest plaatsvinden. Inmiddels kunnen de verenigingen zich aanmelden via bijgaande link http://www.est2018.eu/nl/aanmelden-schutterij

De opgave van de koning(in)en en prinsen dient apart via bijgaande formulieren te gebeuren.

EGS-Europa-koningschieten-aanmelding-2018-16-11-17.pdf
EGS-Europa-prinsenschieten-aanmelding-2018-16-11-17.pd
EGS-Schieteglement-Nederland-Europees-koning-en-prinsenschieten-15-8-17.pdf

  27-nov 

 

Tweede hoofdmannenberaad van 2017

hoofdmannenberaad 2017.2

In navolging van het eerste beraad begin 2017 is door het Kringbestuur op 16 november een tweede hoofdmannenberaad georganiseerd. Dit maal was de locatie in Someren in de Weijer. De Peellandse gilden hebben in werkgroepen, ideeën en verwachtingen doorgesproken betreffende de toekomst van het gildewezen. De inhoud van de nota “ een Modern  gilde in de 21e Eeuw “ was daarbij het uitgangspunt.
 

  27-nov