Kalender

April 2020
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 Informatie en contact

peelland

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voorzitter
Henk de Hair (St. Margarethagilde Aarle Rixtel) 

Vice voorzitter
Toon Bergh (St. Jorisgilde, Someren)

Secretaris
Maarten Janssen (St. Catharinagilde Helmond)

Penningmeester
Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden)

Leden

Stefan van Heugten (Gilde OLVr van de Zeven Weeën Lierop)

Dennis van Hout (St. Lambertusgilde Someren-Eind)

Stefan van Zeeland (St. Antonius en Sebastianusgilde Gemert)

Kringbestuur 2020

Kringkapitein
Toon Bergh (St. Jorisgilde, Someren)

Gildepastor
Pastor Paul Janssen (Deurne)

 Paul Janssen

 

 

 

 

 

 

 

      Kringpastor                                                                                      Kringbestuur 2020
    Paul Janssen                    
Staand: Stefan van Zeeland - Stefan van Heugten - Maarten Janssen - Dennis van Hout
                                                                           Zittend: Peter van Otterdijk - Henk de Hair - Toon Bergh          

 

Adressen bestand  0.Adressen.Kring.Peelland.pdf

 

Nota Succesfactoren Succesfactoren-gilde.pdf

Nota Herpositionering "Modern gilde in de 21-ste eeuw"
     
Rapport--herpositionering---N.B.F.S.pdf

  

De Regels van Kring Peelland

  Kring-Peelland-Statuten-20-oktober-2018.pdf

  Kring-Peelland-Huishoudelijk-Reglement-03-maart-2018.pdf

  Besluitenlijst_Kring_Peelland_2019-06.pdf

  Kring-Peelland-Instellingsbesluiten-Kringcommissies-20-oktober-2018.pdf

 Aanvullend_reglement_Schietwedstrijden.pdf

Aanvullend_reglement_Trommen.Vendelen.pdf

Nota gildedagen   Nota.gildedagen.2015.pdf  

 Bruikleenverklaring   Bruikleenverklaring_kring_Peelland.pdf

 Nota kringonderscheidingen   Kringonderscheidingen.besluit.pdf

Kringonderscheidingen.aanvraagformulier.pdf

 

De geschiedenis van Kring Peelland

De-beginjaren-van-Kring-Peelland.pdf

 Bond-van-Schuttersgilden-Peelland-statuten.pdf   (is herzien dd 20 oktober 2018)

 Bond_van_Schuttersgilden_Peelland_reglement.pdf  (is herzien dd 3 maart 2018)

 

Van de bestuurstafel

 

Van de Bestuurstafel van 18 februari

Logo.kring Peelland* Stukken voor de jaarvergadering

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Nieuwsbrief_KP03.2020-03.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

 1-maart 

  

Van de Bestuurstafel van 16 december 2019

Logo.kring PeellandBestuursvergaderingen. Het Kringbestuur heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 de vergaderingen van het kringbestuur voortaan centraal op een plaats te houden.
Voorheen waren de vergaderingen bij toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis. Daar het bestuur meer betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen van de commissies, is het wenselijk om te kunnen overleggen op een neutrale plaats en met de nodige ruimte.
Het Kringbestuur stelt hierdoor iedereen in de gelegenheid om vooraf aan de bestuurs- vergadering met het bestuur van gedachten te wisselen of voorstellen in te dienen. Graag even vooraf contact opnemen met de Kringsecretaris.
De vergaderdata staan in de <kalender> en de vergaderingen worden gehouden in het paviljoen van gilde st. Catharina Binderen Helmond.

* Pausmis 2021. Voor de opluistering van de Pausmis 2021 in Den Haag hebben twee gilden zich gemeld. De Kringvoorzitter neemt met beide gilden contact op om met hen te overleggen hoe en wat.

* Grote Gilde Processie Ommel. Op zondag 17 mei is weer de Grote Gilde Processie in Ommel. Binnenkort krijgen de Peellandse gilden de uitnodiging om deel te nemen. Het bestuur hoopt weer op een grote opkomst van gildebroeders en -zusters.

* Enquête CoSysteemmmissio Mixta. De enquête is door 876 personen ingevuld waarvan 157 uit Kring Peelland. Dat de enquête een representatief beeld geeft, is te zien uit de leeftijdsopbouw  tot 35 jaar 51x, -45 jaar 71x, -55 jaar 87x, -65 jaar 207x, -75 jaar 324x en boven 75 jaar 138x. De vraag hoe is het met samenwerking tussen gilde en kerk; goed 582x, matig 217x en niet 64x.

De vele ruwe data wordt de komende tijd uitgewerkt en zal de commissie inzicht geven om te komen tot onderbouwde conclusies. Diegene die de enquête hebben ingevuld bedankt hiervoor. 

* Notulen najaarsvergadering 19 oktober in Liessel en verslag Hoofdmannen beraad. Deze staan op de website onder de rubriek bestuur. Lees

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Nieuwsbrief_KP02.2019-12.pdf
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

 20-dec 

 

Van de Bestuurstafel van 24 juni 2019

Logo.kring Peelland* Bestuurstaken

Als bij een kringcommissie de voorzitter vaccant wordt zal de afgevaardigde van het Kringbestuur de taak van interim voorzitter op zich nemen om de continuering van de commissie te waarborgen. In overleg met de andere commissieleden zal naar een opvolger gezocht worden. Dit naar aanleiding dat de commissie SAT en de commissie Boogschieten geen voorzitter meer hebben. De volgende bestuursvergadering zal zijn op maandag 25 augustus. 

* Correspondent Gildetrom voor Kring Peelland

Stefan van Heugten van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop en Kringbestuurder heeft zich bereid verklaard om het correspondentschap van de Gildetrom voor Kring Peelland op zich te nemen. Kopij naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  26-juni 

 

Van de Bestuurstafel van 27 mei 2019

Logo.kring Peelland* Notulen jaarvergadering 23 maart 2019.

De notulen van de jaarvergadering zijn op 10 mei door de kringsecretaris aan de gilden toegestuurd.

 

* Herverdeling bestuurstaken

Er is een herverdeling in de toegevoegde bestuursleden bij de diverse kringcommissies.
Stefan van Heugten      Commissie Trommen en Bazuinblazen
Frans van der Burgt      Commissie Vendelen                                      
Maarten Janssen          Commissie Jeugd en Commissie Geweerschieten         
Toon Bergh                   Commissie Boogschieten en Commissie Standaardrijden                     
Henk de Hair                Commissie SAT en Commissie van Toekenning 
Peter van Otterdijk zal zijn functies als voorzitter van de commissies Boogschieten en SAT neerleggen. Hij blijft wel lid van deze commissies.

Het bestuur heeft besloten, dat een bestuurslid wel lid kan zijn maar geen voorzitter van een vaste Kringcommissie.
De adressenlijst van de Kring is aangepast. De actuele lijst staat bovenaan deze rubriek.

* Herkenbaarheid Afgevaardigden Kring Peelland.

Kringbestuurders zijn nu herkenbaar door drie molenijzers op een sjerp. Niet alle bestuursleden dragen een sjerp. Het voorstel van het bestuur is, dat alle bestuurders een uniforme sjerp dragen als zij uit hoofde van de Kring naar buiten treden. De sjerp zal een crèmige kleur hebben gelijk aan het Kringvaandel. Op de sjerp zullen drie molenijzers geborduurd worden en de tekst “Peelland”.  Zodra de kosten bekend zijn zullen de gilden ervan op de hoogte worden gebracht.

  6-juni 

 

Van de Bestuurstafel van 29 april 2019

Logo.kring Peelland* Oproep van het kringbestuur om de enquête over hoofdliedendag van de NBFS nieuwe stijl zo snel mogelijk en wel voor 21 mei in te vullen en door te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Enquête NBFS hoofdliedendag: enquete_mbt_12_oktober_2019.pdf 

* Vacatures
- Het kringbestuur is nog steeds onderbezet. Tevens zal volgend jaar Frans van der Burgt aftreden en hiervoor is nog geen opvolger.
- De SAT-commissie is aan het verouderen en onlangs weer een lid weggevallen raken zij onderbezet.
- Jeugdcommissie. Deze kampt al langer met leden en ondersteuning. Voor het uitvoeren van ideeën voor de jeugd vragen zij vooral hulp om een programma voor de jeugd tijdens kringdagen. Het mogen gerust oudere en op leeftijd zijnde gildebroeders en zusters zijn.
- Gildetrom. Ook zijn we op zoek naar een correspondent voor Kring Peelland om de artikelen van de Peellandse gilden in de gildetrom te krijgen. Als we geen correspondent meer hebben is het niet meer zeker of de artikelen in de gildetrom komen.

  5-mei 

 

Van de Bestuurstafel van 25 maart 2019

Logo.kring Peelland* Afgelopen jaarvergadering van de kring op 23 maart is Henk de Hair met algehele stemmen weer tot voorzitter van Kring Peelland verkozen. Hij gaf aan dat dit zijn laatste termijn wordt als voorzitter. We moeten de komende drie jaar op zoek naar een gepaste opvolger, wat niet eenvoudig zal zijn om in de voetsporen van Henk te stappen.

Henry van Nuenen* Maarten Janssen werd eveneens met algehele stemmen herkozen. Henry van Nuenen kon zich niet langer herkiesbaar stellen en trad uit het bestuur van de kring. Voor zijn inzet werd Henry onderscheiden met een speld “lid van Verdienste” algemene zaken van Kring Peelland.

* Peter van Otterdijk werd door de vergadering met algehele stemmen gekozen als zijn opvolger. Peter is ook penningmeester van de Kring geworden. Doordat Peter nu lid is geworden van het kringbestuur zullen zijn andere functies alsmede de functies van de andere bestuursleden herschikt moeten worden.
Doordat Peter tevens webmaster is, zal regelmatig een dergelijk artikel “van de bestuurstafel” worden gepubliceerd.

Tijdens de jaarvergadering had de kringvoorzitter mededelingen en riep hij op voor aandacht:

* Kringdag in 2023 en 2025. Hier zijn nog geen kandidaten voor. Oproep aan de gilden voor organiseren van een kringdag.

* Vacatures. Het kringbestuur is nog steeds onderbezet. Tevens zal volgend jaar Frans van der Burgt aftreden en hiervoor is nog geen opvolger. De SAT-commissie is aan het verouderen en onlangs is weer een lid weggevallen en raken zij onderbezet. Jan Rovers (geweerschieten) en Geert-Jan van Rixtel (trom en bazuinblaas) hebben aangegeven, dat zij hun laatste termijn zijn ingegaan.

* Jeugdcommissie. Deze kampt al langer met leden en ondersteuning. Voor het uitvoeren van ideeën voor de jeugd vragen zij vooral hulp om een programma voor de jeugd tijdens kringdagen. Het mogen gerust oudere en op leeftijd zijnde gildebroeders en zusters zijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Gildetrom. Ook zijn we op zoek naar een correspondent voor Kring Peelland om om de artikelen van de Peellandse gilden in de gildetrom te krijgen. Als we geen correspondent meer hebben is het niet meer zeker of de artikelen in de gildetrom komen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Grote-Gilde Processie Ommel. Drie gilden en 4 delegaties van gilden hebben zich gemeld voor de processie op zondag 19 mei in Ommel. Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* NBFS-toernooi TBVS. In 2020 wordt dit georganiseerd door het gilde st. Servatius Lieshout. Hat zal gehouden worden op zondag 20 september 2020.

* Pastor Paul Janssen had een betoog over “Gilden en Kerk”. 
Betoog: 190322_Gilde_en_kerk_2019.pdf

* Peter van Otterdijk deed een oproep aan de gilden voor aandacht aan de “AVG”. 
Betoog: 20190323_AVG_Kring_Peelland.pdf

* Vendelcommissie. Oproep om de enquête over het vendelen alsnog in te vullen en op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Trom en bazuinblaas commissie. In oktober 2019 start weer een cursus instructeur trommen en bij animo ook bazuinblazen.

* Het Kringbestuur heeft in opvolging van het vernieuwde Huishoudelijk rerglement een besluitenlijst opgesteld. Hierin zijn opgenomen de nu nog actuele besluiten na 1 januari 2012. Deze lijst is altijd te raadplegen onder de rubriek <Bestuur> 
Besluitenlijst_Kring_Peelland_03-2019.pdf

  28-mrt