Kalender

Januari 2020
M D W D V Z Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aankomende evenementen

zo jan 26 @10:30 - 12:00
jaarvergadering commissie Trommen en Bazuin
ma jan 27 @19:30 -
Bestuursvergadering
ma feb 03 @20:00 - 22:00
Overleg kringbestuur met commissies
wo feb 05 @13:00 -
Senioren geweerschieten Beek en Donk
ma feb 24 @19:30 -
Bestuursvergadering
wo mrt 04 @13:00 -
Senioren geweerschieten Aarle-Rixtel
za mrt 07 @10:00 - 15:00
Jaarvergadering Kring Peelland in Liessel

 Informatie en contact

peelland

mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Voorzitter
Henk de Hair (st. Margarethagilde Aarle Rixtel) 

Vice voorzitter
Toon Bergh ( St. Jorisgilde, Someren)

Secretaris
Frans van der Burgt (St. Jorisgilde, Gemert)

Penningmeester
Peter van Otterdijk (St. Willibrordusgilde Vlierden)

Leden

Stefan van Heugten (Gilde OLVr van de Zeven Weeën Lierop)

Kringbestuur 2018

Maarten Janssen (St. Catharinagilde Helmond)

(functie vacant)

 

 

Kringkapitein
Toon Bergh (St. Jorisgilde, Someren)

Gildepastor
Pastor Paul Janssen

 

 

 

 

 Kringbestuur 2018 Staand: Toon Bergh - Maarten Janssen - Paul Janssen - Stefan van Heugten
Zittend: Frans van de Burgt - Henk de Hair - Henry van Nuenen           

 

 Verslag Hoofdmannenberaad
                                       2019.11.14_Hoofdmannenberaad_Kring_Peelland_2019_in_Liessel.pdf
 Notulen najaarsvergadering 2019.10.19_notulen_najaarsvergadering_19_oktober_2019.pdf

Stukken najaarvergadering 2019
2019.10.19_Uitnodiging_najaarsvergadering_2019_in_Liessel.pdf
N_2019.03.23_notulen_jaarvergadering_23_maart_2019_Mierlo-Hout.pdf
2019.10.23_Voorstel_door_de_tromcommissie.pdf

  

Adressen bestand  0.Adressen.Kring.Peelland.pdf

 

Nota Succesfactoren Succesfactoren-gilde.pdf

Nota Herpositionering "Modern gilde in de 21-ste eeuw"
     
Rapport--herpositionering---N.B.F.S.pdf

 

 

 

De Regels van Kring Peelland

  Kring-Peelland-Statuten-20-oktober-2018.pdf

  Kring-Peelland-Huishoudelijk-Reglement-03-maart-2018.pdf

  Besluitenlijst_Kring_Peelland_2019-06.pdf

  Kring-Peelland-Instellingsbesluiten-Kringcommissies-20-oktober-2018.pdf

 Aanvullend_reglement_Schietwedstrijden.pdf

Aanvullend_reglement_Trommen.Vendelen.pdf

Nota gildedagen   Nota.gildedagen.2015.pdf  

 Bruikleenverklaring   Bruikleenverklaring_kring_Peelland.pdf

 Nota kringonderscheidingen   Kringonderscheidingen.besluit.pdf

Kringonderscheidingen.aanvraagformulier.pdf

 

De geschiedenis van Kring Peelland

De-beginjaren-van-Kring-Peelland.pdf

 Bond-van-Schuttersgilden-Peelland-statuten.pdf   (is herzien dd 20 oktober 2018)

 Bond_van_Schuttersgilden_Peelland_reglement.pdf  (is herzien dd 3 maart 2018)

 

Van de bestuurstafel

 

Van de Bestuurstafel van 24 juni

Logo.kring Peelland* Bestuurstaken

Als bij een kringcommissie de voorzitter vaccant wordt zal de afgevaardigde van het Kringbestuur de taak van interim voorzitter op zich nemen om de continuering van de commissie te waarborgen. In overleg met de andere commissieleden zal naar een opvolger gezocht worden. Dit naar aanleiding dat de commissie SAT en de commissie Boogschieten geen voorzitter meer hebben. De volgende bestuursvergadering zal zijn op maandag 25 augustus. 

* Correspondent Gildetrom voor Kring Peelland

Stefan van Heugten van gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop en Kringbestuurder heeft zich bereid verklaard om het correspondentschap van de Gildetrom voor Kring Peelland op zich te nemen. Kopij naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  26-juni 

 

Van de Bestuurstafel van 27 mei

Logo.kring Peelland* Notulen jaarvergadering 23 maart 2019.

De notulen van de jaarvergadering zijn op 10 mei door de kringsecretaris aan de gilden toegestuurd.

 

* Herverdeling bestuurstaken

Er is een herverdeling in de toegevoegde bestuursleden bij de diverse kringcommissies.
Stefan van Heugten      Commissie Trommen en Bazuinblazen
Frans van der Burgt      Commissie Vendelen                                      
Maarten Janssen          Commissie Jeugd en Commissie Geweerschieten         
Toon Bergh                   Commissie Boogschieten en Commissie Standaardrijden                     
Henk de Hair                Commissie SAT en Commissie van Toekenning 
Peter van Otterdijk zal zijn functies als voorzitter van de commissies Boogschieten en SAT neerleggen. Hij blijft wel lid van deze commissies.

Het bestuur heeft besloten, dat een bestuurslid wel lid kan zijn maar geen voorzitter van een vaste Kringcommissie.
De adressenlijst van de Kring is aangepast. De actuele lijst staat bovenaan deze rubriek.

* Herkenbaarheid Afgevaardigden Kring Peelland.

Kringbestuurders zijn nu herkenbaar door drie molenijzers op een sjerp. Niet alle bestuursleden dragen een sjerp. Het voorstel van het bestuur is, dat alle bestuurders een uniforme sjerp dragen als zij uit hoofde van de Kring naar buiten treden. De sjerp zal een crèmige kleur hebben gelijk aan het Kringvaandel. Op de sjerp zullen drie molenijzers geborduurd worden en de tekst “Peelland”.  Zodra de kosten bekend zijn zullen de gilden ervan op de hoogte worden gebracht.

  6-juni 

 

Van de Bestuurstafel van 29 april

Logo.kring Peelland* Oproep van het kringbestuur om de enquête over hoofdliedendag van de NBFS nieuwe stijl zo snel mogelijk en wel voor 21 mei in te vullen en door te sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Enquête NBFS hoofdliedendag: enquete_mbt_12_oktober_2019.pdf 

* Vacatures
- Het kringbestuur is nog steeds onderbezet. Tevens zal volgend jaar Frans van der Burgt aftreden en hiervoor is nog geen opvolger.
- De SAT-commissie is aan het verouderen en onlangs weer een lid weggevallen raken zij onderbezet.
- Jeugdcommissie. Deze kampt al langer met leden en ondersteuning. Voor het uitvoeren van ideeën voor de jeugd vragen zij vooral hulp om een programma voor de jeugd tijdens kringdagen. Het mogen gerust oudere en op leeftijd zijnde gildebroeders en zusters zijn.
- Gildetrom. Ook zijn we op zoek naar een correspondent voor Kring Peelland om de artikelen van de Peellandse gilden in de gildetrom te krijgen. Als we geen correspondent meer hebben is het niet meer zeker of de artikelen in de gildetrom komen.

  5-mei 

 

Van de Bestuurstafel van 25 maart

Logo.kring Peelland* Afgelopen jaarvergadering van de kring op 23 maart is Henk de Hair met algehele stemmen weer tot voorzitter van Kring Peelland verkozen. Hij gaf aan dat dit zijn laatste termijn wordt als voorzitter. We moeten de komende drie jaar op zoek naar een gepaste opvolger, wat niet eenvoudig zal zijn om in de voetsporen van Henk te stappen.

Henry van Nuenen* Maarten Janssen werd eveneens met algehele stemmen herkozen. Henry van Nuenen kon zich niet langer herkiesbaar stellen en trad uit het bestuur van de kring. Voor zijn inzet werd Henry onderscheiden met een speld “lid van Verdienste” algemene zaken van Kring Peelland.

* Peter van Otterdijk werd door de vergadering met algehele stemmen gekozen als zijn opvolger. Peter is ook penningmeester van de Kring geworden. Doordat Peter nu lid is geworden van het kringbestuur zullen zijn andere functies alsmede de functies van de andere bestuursleden herschikt moeten worden.
Doordat Peter tevens webmaster is, zal regelmatig een dergelijk artikel “van de bestuurstafel” worden gepubliceerd.

Tijdens de jaarvergadering had de kringvoorzitter mededelingen en riep hij op voor aandacht:

* Kringdag in 2023 en 2025. Hier zijn nog geen kandidaten voor. Oproep aan de gilden voor organiseren van een kringdag.

* Vacatures. Het kringbestuur is nog steeds onderbezet. Tevens zal volgend jaar Frans van der Burgt aftreden en hiervoor is nog geen opvolger. De SAT-commissie is aan het verouderen en onlangs is weer een lid weggevallen en raken zij onderbezet. Jan Rovers (geweerschieten) en Geert-Jan van Rixtel (trom en bazuinblaas) hebben aangegeven, dat zij hun laatste termijn zijn ingegaan.

* Jeugdcommissie. Deze kampt al langer met leden en ondersteuning. Voor het uitvoeren van ideeën voor de jeugd vragen zij vooral hulp om een programma voor de jeugd tijdens kringdagen. Het mogen gerust oudere en op leeftijd zijnde gildebroeders en zusters zijn.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Gildetrom. Ook zijn we op zoek naar een correspondent voor Kring Peelland om om de artikelen van de Peellandse gilden in de gildetrom te krijgen. Als we geen correspondent meer hebben is het niet meer zeker of de artikelen in de gildetrom komen.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Grote-Gilde Processie Ommel. Drie gilden en 4 delegaties van gilden hebben zich gemeld voor de processie op zondag 19 mei in Ommel. Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* NBFS-toernooi TBVS. In 2020 wordt dit georganiseerd door het gilde st. Servatius Lieshout. Hat zal gehouden worden op zondag 20 september 2020.

* Pastor Paul Janssen had een betoog over “Gilden en Kerk”. 
Betoog: 190322_Gilde_en_kerk_2019.pdf

* Peter van Otterdijk deed een oproep aan de gilden voor aandacht aan de “AVG”. 
Betoog: 20190323_AVG_Kring_Peelland.pdf

* Vendelcommissie. Oproep om de enquête over het vendelen alsnog in te vullen en op te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

* Trom en bazuinblaas commissie. In oktober 2019 start weer een cursus instructeur trommen en bij animo ook bazuinblazen.

* Het Kringbestuur heeft in opvolging van het vernieuwde Huishoudelijk rerglement een besluitenlijst opgesteld. Hierin zijn opgenomen de nu nog actuele besluiten na 1 januari 2012. Deze lijst is altijd te raadplegen onder de rubriek <Bestuur> 
Besluitenlijst_Kring_Peelland_03-2019.pdf

  28-mrt