Kalender

Juli 2021
M D W D V Z Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

 

 
 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2021.03.maart.pdf
 
 
 

  2-april 

  

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_april_2021.pdf

 Nieuwsbrief_maart_2021.pdf              Nieuwsbrief_februari_2021.pdf

  2-april 

  

 

Nel Klomp overleden

Zondag 31 januari rond de middag is gildezuster Nel Klomp van het gilde Nel KlompSint Willibrordus Vlierden op 88 jarige leeftijd overleden.

Nel heeft in 2018 het lidmaatschap van echtgenoot en gildebroeder Martien doorgezet, nadat hij was overleden. Nel was al voor het trouwen met Martien zo’n 65 jaar geleden een graag geziene gast bij het gilde. Samen hadden ze veel plezier tijdens de jaarlijkse gildefeesten. 3 jaar geleden werd zij dus volwaardig lid. Nu hoorde ze er zeker bij; als gildezuster bij de schut. Niet dat ze altijd maar aan de zijlijn stond, nee het gilde staat voor iedereen open al ben geen officieel lid, ongeacht ras of stand.

“De begrafenis van Martien mi de schut, Wa waar dè skon” was haar uitspraak, maar door alle beperkingen van nu moeten we in gedachten maar afscheid nemen.
Op Willibrordzondag is het gebruikelijk, dat het gilde stilstaat bij allen die ons ontvallen zijn en zullen we Nel speciaal gedenken ten overstaande van de Vlierdense gemeenschap.

Met jou gulle lach en opgewektheid stond je voor iedereen klaar en zo blijf je in onze harten.
“Wa was ut skon”. 
Het afscheid in besloten kring is vrijdag 5 februari in het Brummelhuis in Deurne. 
 

  3-feb 

 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2021.01_januari.pdf
 

  3-feb 

  

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_februari_2021.pdf

  3-feb 

  

Pater Jan van Berkel SCJ Overleden

Zondag 10 januari is pater Jan van Berkel op 90 jarige leeftijd in Gemert overleden.

Jan is geboren te Eerde, in 1950 geprofest te Asten en in 1955 in Nijmegen tot priester gewijd. Hij heeft hier veel in de streek gewerkt; o.a. leraar duits in Christus Koning Helmond, ziekenhuispastor in het Elkerliek te Helmond, rector van de regionale communiteit Helmond. Jarenlang leefde hij mee met de communiteit van Asten, maar het meest voelde hij zich “thuis” in Bakel. Het laatste jaar is hij verhuisd naar Gemert.

Wij als Kring Peelland hebben Jan leren kennen als Kringpastor van onze kring. Hij is ons voorgegaan in verschillende diensten. In besloten kring wordt zaterdag 16 januari afscheid genomen op de begraafplaats De Hoberg in Milheeze.

 

  14-jan 

    

 Bertus van Rixtel overleden
 
Bertus van Rixtel

Maandag 11 januari is overleden Bertus van Rixtel gildebroeder van het gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel. Bertus was erebroeder en afgelopen september is hij nog gehuldigd voor zijn 65-jarig lidmaatschap.
Bertus is kort na zijn verhuizing naar Keijzerinnendael op 87-jarige leeftijd overleden.
De uitvaart zal, als gevolg van de huidige maatregelen, op vrijdag 15 januari in besloten kring plaatsvinden.
Wij zijn blij Bertus te hebben gekend als een waardig en zeer actief gildebroeder.

 

  14-jan 

   

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.12.december.pdf
 

  2-jan 

 

 Arie Wester overleden

13 december jl. is gildeheer Pater Arie Wester van het gilde Sint ServatiusArie Wester Lieshout na een ziekbed op 81 jarige leeftijd overleden.

Arie Wester, gildeheer van het Sint Servatiusgilde, minderbroeder van de Franciscanen, Vlootaalmoezenier Koninklijke Marine b.d. was lid van het Lieshouts gilde sinds maart 2013, en is later in dat jaar benoemd tot gildeheer.

Toen Arie in 2013 in Lieshout is komen wonen en hij het dorp ging “ontdekken” is daar al snel een ontmoeting met het gilde van gekomen. Wij als gilde hebben hem, samen met broeder Joseph, omarmd.

Arie zijn aanwezigheid, gesprekken en diensten, gaven ons snel een bekende wijze van het “geloven” en beleven van de gildebroeders zelf en de koppeling met de kerk. 
Het was ons direct duidelijk dat Arie meer gezien en beleefd had, ook buiten de kerk
Door de keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft, kon hij de zaken brengen zoals hij dat deed, ook naar ons, altijd met een “knipoog” naar Servatius.
Hij melde op tijd duidelijk en rustig wat hij van de zaken vond, zonder ook maar enig eigenbelang en/of minachting naar een ander. Eigenlijk had je altijd na een dienst, viering of gesprek, direct het idee “tja, daar kan ik toch nog eens over nadenken”.

Arie ging al een tijdje niet meer actief met ons mee, omdat zijn lichaam dat niet meer toeliet. Met enige aanpassing en hulp bleef hij wel onze vieringen houden. Na het overlijden van broeder Joseph, leek het na enige tijd, een stukje beter met hem te gaan. Helaas heeft een vervelende ziekte daar alsnog een niet ongewenst eerder einde aan gemaakt.
Enige tijd geleden heeft hij nog een gesprek met onze Hoofdman gehad, waarbij hij aangaf niet langer mee “voorop” te gaan. Hij stond erop om zijn attributen mee te geven en dringend een opvolger te gaan zoeken. Onze hoofdman kon niet anders dan zijn wens te accepteren, en heeft hem kort daarna nog kunnen laten weten dat er een opvolger bereid gevonden was. Deze wilde ook echter niet als gildeheer aantreden voordat Arie zelf aan zijn laatste tocht begonnen was.

Arie is nog voorzien van een ‘Oorkonde ter blijvende herinnering aan de dienstbaarheid voor het Gilde’, die is hem tijdens zijn verblijf in de hospice nog overhandigd is door onze Hoofdman. Enkele dagen later is hij overleden.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Arie, waarbij hij zelf aangegeven heeft dat hij er vrede mee had. Hoe anders kunnen wij dat nu dan ook.

Ons rest niets dan fijne herinneringen aan een warm en aimabel persoon, 
Arie, bedankt dat je in ons midden wilde zijn!

  27-dec 

   

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_januari_2021.pdf

  27-dec 

 

Kerstmis 2020 

Hoop, vertrouwen, licht

Ik vind het lastiger dan anders om in de Kerststemming te komen.
Het coronavirus is zo overheersend in alles wat we doen,
en vooral in wat we niet mogen,
dat het donker lijkt, weinig perspectief.
Zorgen, moedeloosheid, ongeduld, teleurstelling,
pijn, het verdriet om wie ziek zijn en wie overleden.
Kunnen we Kerstmis maar niet beter overslaan?

Nee, juist niet.
Juist nu niet.

Het Kerstverhaal, waar het hele Kerstfeest om draait,
–  al wordt dit ondergesneeuwd in klatergoud en verblind door kunstlicht –
dat bijbelse verhaal dat de evangelist Lucas schrijft, speelt zich juist af in het donker.

Niet in een knusse huiskamer met veel mensen rond de tafel,
niet in volle winkels met kerstlekkers,
niet in grote cadeaus,
maar ergens achteraf op een veld in een vuile stal.

Coronaproof – dat dan weer wel – want veel volk komt er niet:
wat herders en later drie koningen.

Het kerstverhaal vertelt juist over licht in het donker ondanks alles.
Een kindje geboren, in rampzalige omstandigheden, maar gezond geboren, vertederend.

Alle zorgen verdwijnen even in een stralende glimlach.

Hoop tegen beter weten in,

Vertrouwen dat het ooit goed komt,

Licht.

 

 

Stef Bos zingt het prachtig in een nieuw liedje:

Geef licht,
aan degene in het donker
die verdwaald zijn in de mist.

Geef licht,
geef alles wat je hebt.
Geef de liefde een gezicht.

Geef licht.

Dat licht wens ik u toe
in deze donkere tijd.
Blijf hopen, blijf vertrouwen

en geef licht !

Paul Janssen

 

Zalig Kerstmis en een gezegend nieuw jaar.
Paul Janssen
pastor Kring Peelland

 

  23-dec 

   

Logo.kring PeellandVan de bestuurstafel van december.

Begroting 2021

20 van 22 gilden hebben hun akkoord gegeven voor de begroting 2021 Kring Peelland. Van twee gilden hebben we helaas geen reactie mogen ontvangen. Gesteld mag worden dat de begroting 2021 is goedgekeurd en zodat de uitgaven in het nieuwe jaar weer verantwoord kunnen worden.

Activiteiten voor 2021.

Deze zijn veelal ook al via de nieuwsflits aan de gildebesturen bekend gemaakt, maar het kringbestuur wil deze informatie niet onthouden aan geïnteresseerde gildeleden.
Voorlopig gaan de jaarvergaderingen van de Kringcommissies en de Algemene Jaarvergadering niet door.

Wat zal 2021 ons brengen?

Op deze vraag heeft ook uw kringbestuur geen helder en eenduidig antwoord. Maar we hopen dat we niet in een diep gat zullen vallen o.a. omdat begrijpelijk in mei 2021 er geen kringdag zal zijn.
Binnen het kringbestuur wordt nagedacht om toch in 2021 enige activiteiten te organiseren zodat de onderlinge band van broeder- en zusterschap in stand zal blijven. We hopen jullie in januari 2021 verder hierover te informeren, nadat we hierover contact hebben gehad met o.a. de commissies en gilden die mee willen organiseren.

Laatste Nieuws.
Overheidssubsidie (bericht ontvangen van de NBFS)

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.
Het is de moeite waard om te kijken of jullie gilde hiervoor in aanmerking kan komen.
Dit is de link:https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

 

 Het kringbestuur en de commissies vankerstwens

 Kring Peelland

wensen u allen prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2021

  

  23-dec 

  

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.11.november.pdf
 

  20-dec 

  

Van de Bestuurstafel van november

Logo.kring PeellandNatuurlijk trappen we een open deur in als we zeggen 'het zijn en blijven rare tijden'.
2020 zal ook voor vele gilden in onze kring een jaar zijn om snel te vergeten. Maar ook 2021 zal nog ongewis zijn, zeker zolang er nog niet voldoende mensen gevaccineerd zullen zijn.

 

* RABO Clubsupport
Neen een echt spectaculair bedrag is het niet dat Kring Peelland mag ontvangen van de RABO bank Helmond Peel Noord, slechts € 87,60. Toch willen we de Rabo-leden bedanken om ook te stemmen op Bond van Schuttersgilden Kring Peelland.

* Begroting 2021
Onze penningmeester heeft tot zijn groot verdriet vast moeten stellen dat minder dan de helft van de gilden in onze kring iets heeft laten horen inzake de begroting 2021.
Dat is erg teleurstellend en het stelt het kringbestuur voor een groot dilemma. Immers zonder een goedgekeurde begroting 2021 kan er in principe niet bestuurd worden, tenminste geen financiële besluiten genomen worden, ook niet ten aanzien van het kopen van onderscheidingen. Dus kijk er nog even naar en mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Kringonderscheidingen
In de bestuursvergadering van 23 november 2020 heeft het kringbestuur de nota onderscheidingen geëvalueerd en vastgesteld. Er zijn een paar kleine wijzigingen en deze kun je lezen in de nota supplement. Zie rubriek <bestuur>

* Jaarvergadering en overleg met de commissies
Traditioneel vindt in maart de jaarvergadering van Kring Peelland plaats. Naar het er zich nu naar uit laat zien is het heel wel denkbaar dat we die vergadering in 2021 op een later tijdstip plaats moeten laten vinden.

* Kaars in Ommel
Op de dag dat de uitvaartplechtigheid van een overleden gildelid plaatsvindt laat het kringbestuur in de kerk van Ommel de kaars branden. Ook is het mogelijk om bij ziekte van een gildelid de kaars te laten branden. Jaarlijks biedt Kring Peelland een kaars aan die prominent in de Ommelse kerk aanwezig is nabij het beeldje van Maria.
Maar het is wel van belang dat de gilden het kringbestuur tijdig informeren, anders kunnen we geen actie ondernemen. Dit geldt natuurlijk ook voor andere dingen mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Wat zal 2021 ons brengen?
Op deze vraag heeft ook uw kringbestuur geen helder en eenduidig antwoord. Maar we hopen dat we niet in een diep gat zullen vallen o.a. omdat begrijpelijk in mei 2021 er geen kring dag zal zijn. Binnen het kringbestuur wordt nagedacht om toch in 2021 enige activiteiten te organiseren zodat de onderlinge band van broeder- en zusterschap in stand zal blijven. Dit kunnen activiteiten zijn gericht op een groep b.v. de jeugd, de oudere senioren en zo meer. Hebben jullie ideeën en/of suggesties laat het ons horen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  27-nov 

 

 

VRAAG EN AANBOD

* Wie kan het St. Hubertus Gilde Liessel aan het volgende helpen:
Gezocht een digitaal bestand van de Gildetrom en de Jaarverslagen van Kring Peelland. Heb je iets neem dan contact op met Willy Rijnders Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wat betreft de digitale Gildetrommen kan men kijken op de site van de Gildetrom www.degildetrom.nl 

* Vraag van Marinus van Horik:
Marinus, vroeger gildebroeder in Lierop, tamboer bij het gilde Sint Antonius Abt en later in Beek en Donk is nog steeds op zoek naar fotomateriaal met gildebroeders gemaakt bij de Expo in Brussel. Dat zal dus geweest zijn in 1958. Wie kan Marinus helpen en blij maken?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

* Jubileumboeken Kring Peelland
Onze penningmeester zit nog steeds opgescheept met een aantal jubileumboeken. Er zijn nog enige exemplaren van 60 jaren Kring Peelland en erg veel van het 75jarig jubileum. Voor de eerste wordt € 5 gevraagd en die van 75 jaren Kring Peelland mag men voor niets meenemen.
Interesse mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  27-nov 

 

 

logo OLV AarleRixtel Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: 2012_Nieuwsbrief_december_2020.pdf

  27-nov 

  

 

 Willem Roijackers overleden

Zaterdag 14 november 2020 is gildebroeder Willem Roijackers van gilde Sint Willem RooijackersWillibrordus Bakel op 72-jarige leeftijd overleden.
Willem kwam in 1965 bij het gilde, was zeer betrokken bij het gilde en bijna bij alle activiteiten aanwezig. 
Willem heeft vanaf 1993 t/m heden bestuurder geweest en verschillende functies bekleed, zoals de functie van penningmeester en voorzitter. De laatste jaren had Willem een adviserende rol als Staande Deken (ere bestuurslid). Ook was Willem erg actief voor het gildearchief. Een keer heeft hij zich tot koning geschoten en wel in 1995.
Hij was een Gildebroeder in hart en nieren, wij zullen hem enorm missen.

  16-nov 

 

Klaas van der Zanden overleden

Zaterdag 1 november is op 67-jarige leeftijd overleden Klaas van der Zanden gildebroeder van het gilde Sint Servatius Lieshout.

Sinds 15 maart 2000 was hij lid van het gilde. Aanvankelijk als steunend Klaas van der Zandenlid zodat hij mee kon schieten voor de titel “ere-koning” wat hem ook twee keer is gelukt. Na ongeveer 10 jaar met veel plezier op deze manier bij het gilde betrokken te zijn geweest, wilde hij ook toetreden tot het geüniformeerde deel van de vereniging.
Klaas werd in mei 2010 als gildebroeder beëdigd en in september van dat jaar schoot hij zich tot trotse koning van het Sint Servatius Gilde met Beppie als zijn koningin aan zijn zijde. Een prachtig koningsjaar met een druk programma volgde.
Als gildebroeder trad Klaas in de voetsporen van zijn opa (Peer) en vader (Johan) die in het verleden standaardruiter bij ons gilde waren. Voor Klaas was de functie van standaardruiter niet weggelegd… Niettemin heeft Klaas tijdens een gildedag bij een bevriend Duits gilde onder invloed van enig gerstenat op een lokaal geregeld paard in een strakke witte ruiterbroek één keer als standaardruiter mogen fungeren.
Zijn taken als gildebroeder waren hellebaardier en zilverdrager en zijn plaats in de formatie op straat steevast en trots aan de zij van het koningspaar of keizer. Soms invallend als hoofdvaandrager. Zijn neventaken waren: lid van de schietcommissie, barmedewerker en van 2017 tot en met 2020 bestuurslid.
Klaas was altijd nadrukkelijk aanwezig. Hij stak zijn mening nooit onder stoelen of banken en ook dat was Klaas. Je wist gelijk waar je aan toe was. Dat “te rap van tong zijn” heeft hem ook wel eens een “gezegend” pak opgeleverd. Klaas merkte namelijk eens op dat het zegenen van de nieuwe koningsvogel door de toenmalig pastoor maar eens goed moest gebeuren. De pastoor voegde de daad bij het woord, zegende een emmer water tot “wijwater” en goot die in zijn geheel richting de koningsvogel…. en Klaas.
De jacht, zijn andere passie, sluit als fervent schutter naadloos aan op zijn lidmaatschap bij het gilde.
Totaal onverwacht en veel te vroeg is Klaas van ons heengegaan. Dit levert ongetwijfeld een stilte op die wij niet gewoon zijn. Klaas was altijd duidelijk aanwezig, maar met het hart op de goede plek. Rest ons niets dan de fijne herinneringen aan Klaas als echte Bourgondiër, echtgenoot, vader, opa en gildebroeder te koesteren. Klaas, bedankt dat je bij ons gilde wilde zijn, geniet van de eeuwige jachtvelden en bewaar een potje bier met wild voor ons !

  9-nov 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.10.oktober.pdf
 

  2-nov 

 

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_november_2020.pdf

 

  2-nov 

  

Cees Huijbregts overledenCees Huijbers
 
Woensdag 21 oktober is op 90 jarige leeftijd overleden Cees Huijbregts van het gilde Sint Leonardus op Donk. Zij verliezen in hem een actief lid met een grote betrokkenheid en een warm hart voor het gilde. Zaterdag 31 oktober nemen ze afscheid van Cees, dit vindt plaats met gilden-eer in besloten kring. 
 
 

  25-okt 

  

 Federatie Onderscheidingen in Peelland
 
Federatie onderscheidingZaterdag 24 oktober zijn de onderscheidingen 2020 van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden uitgereikt. Deze zouden worden uitgereikt tijdens de Federatiedag op 10 oktober, maar in deze Coronatijd kon deze niet doorgaan. Door het federatiebestuur is besloten om dan deze bij de gedecoreerden aan huis coronaproef uit te reiken.
Dit alles gebeurde in een klein gezelschap bestaande uit: Federatievoorzitter Jos Verbeten, Federatiesecretaris Annie Maas, Kringvoorzitter Henk de Hair en de voorzitter van het plaatselijk gilde.
 
Frans van der Burgt was als eerste in Peelland aan de beurt. onderscheiding Frans van der BurgtFrans, koning en gildebroeder van het gilde Sint Joris Gemert, kreeg hem vanwege zijn 16 jaar als lid van het Algemeen Bestuur van de Federatie. De onderscheiding werd opgespeld door echtgenote Tonnie.
Deze tijd was Frans ook als secretaris verbonden aan Kring Peelland. Voor deze betrokkenheid is hij 7 maart op de jaarvergadering van de Kring benoemd tot Erelid.
 
Peter van Otterdijk was de Tweede in Peelland. Peter, secretaris/penningmeester van het gilde Sint Willibrordus Vlierden, kreeg hem vanwege zijn 20 jaar inzet voor de Federatie commissies onderscheiding Peter van OtterdijkBoogschieten op Wip en voor het Boogschieten op Doel. De onderscheiding werd opgespeld door echtgenote Thea.
Peter stond ook aan de wieg van de Kringcommissie Boogschieten, waarvan hij 20 jaar voorzitter was. Hiervoor is hij door de kruisboogschutters gehuldigd met de Zilveren Kruisboog. Doordat Peter in 2019 is toegetreden tot het Kringbestuur heeft hij zijn functies in deze drie commissies en de Kringcommissie SAT neergelegd om zijn taak in het Kringbestuur te kunnen uitvoeren.
 

  25-okt 

 

Nol Bekkers overledenNol Bekkers
 
Woensdag 7 oktober is op 81 jarige leeftijd overleden Nol Bekkers gildebroeder van het gilde Sint Antonius-abt Deurne. Nol was de kastelein waar het gilde tot begin jaren tachtig hun gildehuis hadden. Toen het gildehuis aan de Molenstraat werd afgebroken is Nol blijven meegaan met het gilde.
Binnen het gilde zorgde hij nog altijd dat de gildebroeders niets te kort kwamen wat drank betreft. Hij was 53 jaar lid van het gilde.
 

  25-okt 

 

 

Van de bestuurstafel van september.

Logo.kring Peelland* Van de bestuurstafel. Het kringbestuur komt maandelijks bijeen om de winkel draaiende te houden, ondanks dat er bijna geen activiteiten zijn. Maandagavond 28 september was de eerste bijeenkomst na de vakantieperiode. Bijna tegelijkertijd kondigde het kabinet Rutte nieuwe maatregelen af in de bestrijding van het Corona virus.

Wat betekent dit voor ons de Peellandse gilden. Het bestuur heeft besloten om geen najaarsvergadering en geen hoofdliedenberaad te houden en alle andere activiteiten van de kring voor 2020 niet door te laten gaan.

De commissie Boogschieten sluit zich hierbij aan en laten hun jaarvergadering op 25 oktober niet doorgaan. Voor het invullen van de zomeravondcompetitie 2021 kruisboog op wip zijn de contactpersonen van de wedstrijd houdende gilden benaderd om data door te geven.

we moeten door. Zo wordt op de najaarsvergadering de begroting voor het jaar erop vastgesteld door de vergadering. Onder de huidige omstandigheden heeft het bestuur besloten om de begroting 2021 digitaal te verspreiden naar de secretariaten en vraagt om instemming en eventueel voorzien van commentaar. Het bestuur zal daarna met de gilden communiceren over de uitkomst hiervan

* Besturen is vooruitzien. In het kringbestuur is indringend gekeken naar de uitslagen van de vijfjaarlijkse enquête onder de gilden in onze kring. Dit heeft ertoe geleid dat het kringbestuur of een delegatie ervan in de komende wintermaanden graag in gesprek gaat met de gilden in onze kring. Doel hiervan is om de sterke en minder sterke punten van onze gilden boven tafel te krijgen en te bezien in hoeverre we elkaar kunnen versterken. Via de secretarissen van de gilden zullen wij jullie binnenkort nader informeren.

* Rabo ClubSupport. Als coöperatie geeft Rabobank jaarlijks een deel van de winst terug aan de maatschappij. Als Rabobank leden beslis je mee welke maatschappelijke initiatieven we ondersteunen. 

De Rabo ClubSupport is de opvolger van de Rabobank Clubkas Campagne. Doordat de laatste werden georganiseerd door de lokale banken, heeft Rabobank gekozen voor acties in eenzelfde periode met een landelijke uitstraling. 

Voorheen kwam Kring Peelland niet in aanmerking voor deelname, maar door een nieuw initiatief van de Rabobank kan de Kring dit jaar voor het eerst inschrijven. 

Dit jaar stellen de Rabobanken in Oost-Brabant € 10 per lidmaatschap beschikbaar. Rabobank-leden bepalen hoe dit bedrag onder de verenigingen en stichtingen rabobankverdeeld wordt. Als lid van de Rabobank heb je 5 stemmen en jouw stem is dus geld waard.

Voor alle leden van de Rabobank laat deze kans niet onbenut en stem op de Kring en de gilden van Kring Peelland.

De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020.

 

* De Nieuwsbrief Kring Peelland is uit: Lees de gehele Nieuwsbrief_KP08.2020-09.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

  1-okt 

 

Het Nieuws van de laatste maanden

Sinds de laatste nieuwsbrief van juni zijn er links en rechts toch enkele activiteiten geweest met inachtneming van de Corona richtlijnen.

 

4 nieuwe koningen in Peelland

Dit jaar waren 11 koningen die hun titel mochten verdedigen. Zeven gilden hebben besloten om het koningsschieten een jaar uit te stellen. Slechts vier gilden hebben geschoten “om d’n Koningh”;

Frankwin Wijnen gilde Sint Antonius-abt Deurne

      Kailey Gruiters gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

            Henk Ruis gilde Sint Antonius en Sebastianus Gemert

                  Robert van Seggelen gilde Sint Antonius-abt Lierop

 

Frans Aldenzee overledenFrans Aldenzee

In augustus is op 77 jarige leeftijd overleden Frans Aldenzee, gildebroeder bij het gilde Sint Willibrordusgilde Bakel. Frans was jarenlang lid van de commissie SAT en de correspondent van Peelland voor de Gildetrom.
Binnen zijn eigen gilde was Frans actief voor het gildearchief.

 

Bevrijdingsvuur de Peel 2020

Na evuur 2020en geweldige manifestatie vorig jaar in Asten, waarbij de gilden en schutterijen massaal gehoor aan gaven, is dit jaar gekozen voor een sobere vorm  van verspreiding.

Doordat de burgemeesters besloten hadden om niet aanwezig te zijn en het overlieten aan de burgemeester van Geldrop-Mierlo was er nog maar een kleine rol weggelegd voor de gilden. Het bestuur heeft toen besloten mede in het kader van de Corona besloten niet actief aanwezig te zijn.

Het in Eindhoven opgehaalde bevrijdingsvuur is op zaterdagavond 19 september door lopers verspreid over de 8 Peelse gemeentes. In elke gemeente is op verschillende manieren omgegaan met het bevrijdingsvuur. Hopelijk kunnen we het komend jaar wel weer bij zijn.

 

Jubilarissen bij gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel.

Op zaterdag 19 september 2020 stond het gilde van Onze Lieve Vrouw in Jos van den Heuvel
Aarle-Rixtel stil bij maar liefst drie jubilarissen. Bertus van Rixtel is inmiddels vijfenzestig jaar gildebroeder, Mari Kerkhof en Jos van den Heuvel mogen zich vijftig jaar gildebroeder noemen. Op gepaste afstand, in onder meer de aanwezigheid van burgemeester van der Meijden van Laarbeek is dit gevierd. Namens het kringbestuur deelden Toon Bergh en Dennis van Hout de zeer verdiende kringonderscheidingen uit. Een zeer prettig middag is het zeker voor Jos van den Heuvel geweest. Hij ontving uit handen van burgemeester van der Meijden een koninklijke onderscheiding en is nu Lid in de Orde van Oranje.

  1-okt 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.09.september.pdf

  1-okt 

  

logo OLV AarleRixtel Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief-oktober-2020.pdf

 

  1-okt 

  

 

logo OLV AarleRixtel Nieuws van gilde Leonardus Donk

Regelmatig brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_1_2020_september_activiteiten.pdf

 

  1-okt 

  

Frankwin Wijnen nieuwe koning
 
Zondag 26 juli schoot het gilde Sint Antonius-abt Deurne om de koning van 2020. Zelfs tot twee keer toe moest dit schieten uitgesteld worden. 16 gildebroeders begonnen met het schieten. Uiteindelijk gingen 8 broeders om de titel. Na een lange strijd en met het 333 schot haalde Frankwin de vogel in twee stukken naar beneden. Hij is voor twee jaar koning van het gilde.
 

  31-juli 

  

logo OLV AarleRixtel Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_augustus_2020.pdf

 

  31-juli 

   

Kermistoernooi Boekel gaat door
 
logo Agatha BoekelGilde Sint Agatha heeft van de gemeente Boekel alsnog toestemming gekregen om het kermistoernooi kruisboogschieten op zaterdag 1 augustus te organiseren, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • voldoende afstand wordt bewaard, er ontsmettingsmiddelen beschikbaar zijn, mensen die zich niet goed voelen thuis blijven.

Inschrijven van 13.00 uur tot 15.30 uur. (parkeren op de parkeerplaats van het sportpark) Poster_kermistoernooi_2020.pdf

  16-juli 

 

Noud Wilgers overleden

Woensdag 8 juli is op 77-jarige leeftijd overleden Noud Wilgers van het gilde st. Antonius-abt Deurne. Noud was ruim 40 jaar gildebroeder van de grun schut. Een mens die zo’n uitgesproken mening had over alles en iedereen kun je het beste typeren met zijn eigen uitspraken, zoals: “Wilde trommelen, dan moette ge bij de schut gaon” of “Fien pak de jong in, we gaon”.
Dinsdag 14 juli is van Noud in kleine kring en met gepaste gildeëer afscheid van hem genomen. 

  16-juli 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.06.juni.pdf

  16-juli 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_juli_2020.pdf

 

  16-juli 

  

Hoofdliedendag NBFS 2020 gaat niet door

In verband met de huidige situatie van de Coronacrisis en de daarmee samenhangende voorbereidingen heeft het bestuur van de NBFS besloten om de hoofdliedendag op 10 oktober 2020 niet door te laten gaan.

  21-juni 

  

Adressenbestand van Kring Peelland.

Tijdens de bestuursvergadering van 8 juni zijn de taken van het bestuur herverdeeld. De grootste verandering is, dat er voortaan twee afgevaardigden van het bestuur aansluiten bij de commissies. Dit is om continuïteit te waarborgen en voor intensievere samenwerking tussen de commissies en het bestuur. 0.Adressen.Kring.Peelland.pdf

  21-juni 

  

Van de Bestuurstafel van juni

Logo.kring Peelland* Van de bestuurstafel. We gaan heel rustig aan naar ‘een nieuw normaal’. Daarom heeft het kringbestuur op maandag 8 juni 2020 weer vergaderd, natuurlijk op de gepaste afstand en met in acht neming van de regels van het RIVM.

Het kringbestuur verneemt ook dat er binnen gilden al voorzichtig activiteiten georganiseerd worden. Dat kan en mag, maar houd je vooral aan de voorschriften die binnen de eigen gemeente gelden! Nogmaals: op kringniveau zijn er zeker tot september geen activiteiten en we houden er rekening mee dat 2020 in dit opzicht als verloren beschouwd zal worden.

Normaal is het de bedoeling maandelijks een nieuwsbrief rond te sturen, maar vanwege het wegvallen van onze gildeactiviteiten passen we de frequentie van het uitkomen van de nieuwsbrief aan.

VBTS toernooi in Lieshout
Wellicht ten overvloede, maar beter te vaak dan niet, melden we jullie dat het VBTS toernooi, gepland voor zondag 20 september 2020 geen doorgang zal vinden. Het ligt in de bedoeling dit toernooi nu in Lieshout te houden op zondag 19 september 2021.

Wachtende koningen? 
Het is en blijft nog steeds een eigenaardig gevoel geven: ‘het gildegebeuren’ ligt al maanden stil. De laatste keer dat we elkaar mochten ontmoeten was op 7 maart 2020 in Liessel. Of we dit jaar nog eens als gildebroeders en gildezusters uit Kring Peelland samen zullen komen dienen we maar af te wachten. Afwachten geldt ook voor maar liefst elf koningen in onze kring die dit jaar hun titel zouden moeten verdedigen. Misschien krijgen sommigen nog een kans als ze pas na ......

LEES VERDER in de nieuwsbrief.

Ook in deze nieuwsbrief een bijdrage van pastoor Erik Seidel uit Helmond, die betrokken is bij het Colveniersgilde en het Sint Catharinagilde in Helmond.

'Expecto Patronum' en de bescherming van heiligen

Nog steeds zijn de boeken van Harry Potter populair. Een bijna archetypisch strijdtoneel tussen goed en kwaad, met kinderen die opgroeien in een toverwereld, maar in hun groei naar volwassenheid steeds keuzes moeten maken voor het goede. In een angstige wereld vol kwaad en bedreigingen. In deze strijd worden de ‘heiligen’, ..............

LEES VERDER in de nieuwsbrief.

  12-juni 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.05.mei.pdf

  12-juni 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: 2006_Nieuwsbrief_juni_2020.pdf

 

  12-juni 

 

Processiekaars 2020 gilden Kring Peelland

PHOTO 2020 05 08 19 48 30 6PHOTO 2020 05 08 19 48 30 3Vrijdagavond 8 mei is in het bijzijn van twee gildebroeders van Kring Peelland kapitein Toon Bergh en Huub Manders de processiekaars van 2020 gewijd door kapelaan van Overbeek.
De kaars zou normaal worden gewijd tijdens de jaarlijkse Grote Gilde Processie op zondag 17 mei, maar door de Corona-crisis gaat deze niet door. Ook het gebruikelijke kerkbezoek in de meimaand is stil komen te liggen.
In een kleine bezetting zijn op die avond gewijd vijf processiekaarsen van verschillende organisaties in het bijzijn van een delegatie. Zo kunnen toch de kaarsen op verzoek branden voor diegene, die steun nodig hebben.
Contactpersoon voor de Gildekaars;
kapelaan Harold van Overbeek 0493-691415 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 12-mei 

 

Verlengen wapenverloven, Schietbeurten en oefenen

logo.KNTSDe KNTS meldt het volgende:

Op 17 maart jl. hebben wij jullie geïnformeerd over het besluit van het ministerie dat de verloven in verband met de corona crisis niet verlengd kunnen worden. Het ministerie beraadt zich over de ontstane situatie en zal de koepels, waaronder de KNTS, informeren en op de hoogte houden hoe dit wordt opgelost..........

LEES VERDER

De buitensport mag weer mits.....

In de informatie hanteren wij het begrip Gezamenlijke oefenavonden. In een gesprek met het ministerie wordt duidelijk dat buitensport mag maar wedstrijden niet. Als je toch met enkele verenigingen wilt schieten praat dan over gezamenlijke oefenavonden. De grondslag voor het niet mogen houden van wedstrijden is dat de overheid het reizen met OV door Nederland wil ontmoedigen. Maar als wij schietwedstrijden organiseren is dat lokaal.

Van belang is dat je het advies van het ministerie serieus meent en te rade gaat bij de gemeente. Zij kennen de gilden en schutterijen, de wijze waarop wij schieten en de kleinschaligheid. Leg de zaak voor en vraag of de activiteit een gezamenlijke oefenavond of middag toelaatbaar is met de huidige regelgeving van de rijksoverheid en de regels of verordening van de gemeente. Als je iets organiseer en je krijgt een proces verbaal is het zonde van het geld maar de aantekening op een strafblad kan betekenen dat je verlof ingenomen of niet wordt verlengd. Je kunt dan terugvallen op de gemeente.

Regel de zaken goed met de gemeente en voorkom discussie.

LEES VERDER

 8-mei 

  

Van de Bestuurstafel van april

Logo.kring Peelland* Van de bestuurstafel. Al is het kringbestuur niet fysiek bijeengekomen toch kunnen we wat berichten.

Geen Kringdag in 2020. Afgelopen week kregen we het bericht, dat ook de Kringdag Someren-Eind 2020 niet door gaat. Gezien de voorbereidingen en de onzekerheid heeft het gilde St. Lambertus doen besluiten om de Kringdag voor 2020 te annuleren en een aanvraag te doen voor de Kringdag in 2023. Als Kringbestuur is hun besluit begrijpelijk, maar zijn tevens verheugd dat zij de Kringdag van 2023 willen organiseren.

2020; een verloren jaar ook voor de gilden?

Door de vele afgelastingen zal het een mager jaar worden voor de gilden. We waren voorbereid op een mooi gildejaar met twee Gildedagen; Deurne en Someren-Eind, de Grote Gilde Processie en twee federatietoernooien; Kruisboog op Wip in Boekel en het VTBS in Lieshout. Dompers moeten we nu verwerken met het niet doorgaan, maar ook met gildeleden die ons nu ontvallen waar we bijna geen waardig afscheid van kunnen nemen. Het Lieshouts gilde dat dit jaar hun 600 jarig bestaan wilde vieren, de installatie van de nieuwe keizer op Donk en de vele op stapel staande verschietingen om "d'n Koning". Klein en groot leed. 

De samenkomsten van de geweer en kruisboogschutters kunnen helaas tot 1 september niet doorgaan. De Boogschietcommissie heeft al hun wedstrijden voor dit jaar afgelast.
De geweerschietcommissie heeft de Kringkampioenschappen voor 2020 ook geschrapt. Er zijn nauwelijks wedstrijden verschoten. Wat na 1 september nog verschoten wordt, is de vraag in deze 1,5-meter-maatschappij.

De gilden zullen zich moeten beraden hoe zij hun jaarprogramma van 2020 verder nog invullen of de wezenlijke activiteiten zoals bv koningschieten doorschuiven naar 2021.

* De Nieuwsbrief Kring Peelland is uit: Lees de gehele Nieuwsbrief_KP06.2020-05.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

  2-mei 

 

Alle activiteiten Kring Peelland
tot 1 september OPGESCHORT
 
In verband met de Corona-crisis en de maatregelen die hierin zijn afgekondigd, heeft het Kringbestuur doen besluiten om alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen tot nader order op te schorten tot minstens 1 september. Dit betekent dat alle schietwedstrijden van zowel geweer als kruisboog op wip onder auspiciën van Kring Peelland NIET gehouden worden.
De Club Seniorenschutters sluit zich hierbij aan. 
Ook de gilden wordt geadviseerd om hieraan gehoor te geven. 
 
Het bestuur van Kring Peelland

 1-mei 

 

Column pastoor Pieter Scheepers

De relatie tussen de gilden en de kerk is eeuwenoud. Het kringbestuur wil ook de contacten met de pastores in onze kring verstevigen en inmiddels heeft al een aantal pastores toegezegd columnist te willen zijn.

De eerste bijdrage is van pastoor Pieter Scheepers van de Franciscusparochie en gildeheer van het St. Jorisgilde in Asten.

GILDEN EN HEILIGENst.Joris

Ten tijde van het ontstaan van onze schutsgilden werd het dagelijks leven volledig bepaald door de Kerk, door christelijk denken, dat de gewone mensen duidelijk afhankelijk en ondergeschikt maakte aan het goddelijke, het heilige, het uitverkorene.
Het lag voor de hand dat ook de gilden zich opstelden onder een passende heilige schutspatroon. Opvallend is dat er veel martelaren en martelaressen onder de ........ LEES VERDER

 1-mei 

  

Sint Jorisdag in Someren in coronatijd

De geplande viering van Sint Jorisdag verliep ander dan gepland. De jubilarissen ontvingen thuis een bloemetje. Jo Hurkmans en Theo Looijmans zijn 40 jaar lid en Annie van Doorn, Gerard Joosten, Martien Damen, Piet van Otterdijk en Eric Bakermans, 25 jaar lid.

Op Beloken Pasen 19 april, werd er een H. Mis opgenomen in de Lambertuskerk ter ere van Sint Jorisdag. Voorganger was gildeheer Harold van Overbeek met assistentie van pastoor Pieter Scheepers Ook waren er twee gildebroeders met het hoofdvaandel en trom aanwezig.

Jubilaris Sint Jorisgilde Deurne

Graag had het Sint Jorisgilde in Deurne de naamdag van Sint Joris in de Willibrorduskerk van Deurne op 25 april 2020 gevierd, stil willen staan bij het 25 jarig gildebroederschap van Ger Jacobs en dit uitgebreid gevierd, maar helaas kan dit nu niet.

 1-mei 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.04.april.pdf

  1-mei 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_mei_2020.pdf

 

  1-mei 

 

 

Vijf Koninklijke onderscheidingen binnen Kring Peelland

Ook dit jaar werden enkele personen onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werden onderscheiden;

Jan Leenders Boekel: Gildebroeder en secretaris van gilde St. Agatha

Marie-José van de Ven Aarle-Rixtel: Gildezuster van gilde Onze Lieve Vrouwe en ondersteuning commissie Vendelen

Martie Jeuken Someren-Eind: Gildebroeder van gilde St. Lambertus

Frans Biemans Laarbeek: Coördinator bij de 5 Laarbeekse gilden 

Petra Berkers-Berkvens Ommel: lid van het comité Grote Gilde Processie Ommel

Zij zijn allen onderscheiden, omdat zij zich belangenloos inzetten bij meerdere initiatieven.
Zonder hen en alle andere vrijwillgers kunnen velen profiteren van hun inzet.

  26-april 

 

NBFS toernooi VTBS in Lieshout afgelast

Het Sint Servatiusgilde Lieshout hebben na rijp beraad besloten het federatieve toernooi vendelen trommen bazuinblazen standaardrijden, dat zij zouden houden in september 2020 af te lasten. Verder hebben zij al hun jubileumfestiviteiten in het kader van 600 jaar bestaan afgelast, zoals het mini gildefeest in juni.

  16-april 

 

Pieter Penninx overleden

Vrijdag 10 april is Pieter Penninx gildebroeder van het gilde Sint Antonius en Sebastianus Gemert Pieter Penninxen gildebroeder van het gilde Sint Hubertus Liessel op bijna 98 jarige leeftijd overleden.
Velen zullen Pieter kennen als een boegbeeld voor het vendelen in Kring Peelland. Pieter was jarenlang voorzitter van de vendelcommissie. Hij heeft vele gildebroeders het vendelen geleerd. Zelfs op een leeftijd van boven de 90 nam hij nog het vendel ter hand om het aan jongere vendeliers nog enkele slagen voor te doen.
In 2018 heeft hij nog zijn 75 jaar gildebroeder gevierd en afgelopen jaar tijdens de kringgildedag in Liessel nog geëerd met de medaille lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vrijdag 17 april is de uitvaartsdienst in besloten kring gehouden in Liessel, waarbij delegaties van het Gemertse gilde en Kring Peelland buiten een erehaag voor Pieter vormden. 

PHOTO 2020 04 17 19 16 41 PHOTO 2020 04 17 19 16 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 2020 04 17 19 16 42

PHOTO 2020 04 17 19 16 43 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jammer dat een van onze vendelhelden is overleden, maar dat hij zo oud heeft mogen worden geeft troost. We zijn hem veel dank verschuldigd.

  17-april 

 

Paasboodschap van Kringpastor Paul Janssen

CCI08042020

 

 

 

 

 

 

 

Reliëf, hardsteen, 18-de eeuw

Parochie Heilige Willibrord Deurne

Mogelijk afkomstig uit voormalige

   schuurkerk aan de Lagekerk

Foto: Harry Keijsers

Tekst: Paul Janssen

 

 

 Steen

 

licht strijkt zacht

over harde steen

tekent lijnen

schaduwt vlakken

waarop

 

brood

boven een beker wijn 

liefde

 

kruis

zwaar om te dragen      

geloof

 

anker

baken aan de levenslijn              

hoop

 

 

samen omkaderen zij

het boek van het leven

gebroken

gedeeld

 

zoals die steen

gebarsten

en toch gaaf

 

zonder wonden

geen wonder

 

alleen langs

de goede week

wordt het

 

Pasen

 

Ook het kringbestuur wil alle gildezusters en gildebroeders heel fijne en ontspannende Paasdagen wensen. Ook nu we niet bij elkaar kunnen zijn, kunnen we wel aan elkaar denken en bemoedigen door een kaartje of een belletje.

Samen komen we verder!

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Lees de gehele Nieuwsbrief_KP05.2020-04.pdf 

  9-april 

 

Secretariaats wijziging gilde st. Margaretha Aarle-Rixtel

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Margaretha gilde vond Ed Vincent het wel tijd om na een bestuursfunctie van 19 jaar als 1e dekenschrijver het  stokje over te dragen aan iemand anders. Gerard Leenders volgt hem nu op. Het nieuwe adres van de secretaris: 
Gerard Leenders  Heereindsestraat 7c  5741 RB Beek en Donk  tel: 06-53196017  
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  9-april 

 

Coronatijd 

In deze tijd is het van belang om contactloos contact houden met onze medemens. Vanuit verschillende hoeken wordt ons allen een hart onder de riem gestoken.

Zo wordt er in het Kwartier van Oirschot een Corona-nieuwsbrief verspreid.
Lees: 20200331_Corona_Nieuwsbrief_1.pdf

En spreek Vicaris Hans Pauw de Gelderse Schutterijen bemoedigend toe.
Lees:  2020.03.29_Brief-van-Vicaris-Hans-Pauw.pdf

En Kringpastoor Paul Janssen spreekt ons de Peellandse gilden toe:

Beste gildebroeders en –zusters van Kring Peelland,

Het blijft onwerkelijk wat ons overkomt.
Ruim een maand geleden werd er nog vrolijk Carnaval gevierd
een feest van gezelligheid en samenzijn.
En nu zit iedereen zoveel mogelijk binnen, houden we afstand.
Wat is anderhalve meter toch veel!
Mijn handen zijn schraal van het wassen.

We maken ons zorgen.
Wie zal er ziek worden? Aan wie gaat het voorbij?
Waarschijnlijk kent u al mensen in uw eigen kring
die het coronavirus onder de leden hebben.
Misschien hebt u al afscheid moeten nemen
van een geliefde die de ziekte niet overleefd heeft.
Wat voel je je machteloos,
als je moet kiezen wie er bij een uitvaart mag zijn,
als het allemaal veel soberder moet dan je had gewild.

Voor de kinderen en gezinnen is het afzien.
Niet naar school…
Dat lijkt een paar dagen leuk,
maar daarna wil je zo graag, maar het mag niet.
En al doen de juffrouwen en meesters er alles aan
om je bezig te houden en toch iets te laten leren,
het is niet zoals anders.

Ik denk aan de mensen in de zorg,
die onvermoeibaar werken en zoveel meemaken.
Zij zijn goud waard!

Iedereen moet zich aanpassen.
Dat valt lang niet altijd mee.
Hou je winkel maar eens overeind als er bijna geen klanten komen.
En wat als je horecagelegenheid opeens niet meer open kan,
terwijl het zo’n heerlijk weer is.
En thuiswerken is ook niet alles.

Ik heb respect voor alle mensen die de samenleving nu overeind houden,
die de moed niet verliezen en positief blijven.
Zo zie ik heel veel mooie dingen:
applaus voor de zorgmensen,
de klokken die elke woensdag om 19.00 uur luiden
als teken van hoop en bemoediging,
de indrukwekkende zegen van de paus.

Er zijn mensen die muziek maken op straat,
er zijn kinderen die kaarten sturen naar opa en oma,
of naar de buren, die dat goed kunnen gebruiken.
Er zijn mensen die boodschappen doen voor anderen
en klaarstaan als er iets nodig is.

Zo krijgt verbroedering opeens veel breder gestalte
dan wij doorgaans al in gildekring ervaren.
De gildebijeenkomsten kunnen op dit moment niet doorgaan,
veel activiteiten en evenementen zijn afgelast.
Dat doet pijn en verdriet en baart ook zorgen,
maar het is ook een mogelijkheid om
op een andere manier om te zien naar elkaar
en dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

Ik wens jullie daarin veel creativiteit en wijsheid toe,
eensgezindheid en broederschap,
om met de woorden van een oud gildelied te spreken:
“Wij zijn een schutse en dat mogen we blijven
in voor- en tegenspoed altijd.”

Ik bid voor jullie
dat het snel beter mag gaan,
weer gewoon zal worden,
dat we weer samen kunnen vieren en leven,
de trom roeren en het vendel zwaaien.

Paul Janssen. Pastor Kring Peelland

  5-april 

 

Van de Bestuurstafel van maart

Logo.kring Peelland* Van de bestuurstafel. 4 weken geleden waren we nog in Liessel bijeen voor de jaarvergadering van de Kring. Het was een zonnige dag en tijdens de vergadering werden drie gildebroeders in het zonnetje gezet.
3 weken geleden werd de coronacrisis voor ons allen voelbaar, doordat we geremd werden in onze bewegingsvrijheid. Het is nog helemaal niet lang geleden, maar toch voelt het voor ons allen al een eeuwigheid.

* Afgelastingen. Door de nieuwe situatie zijn vele activiteiten stopgezet. Zo gaan de gebruikelijke gildeactiviteiten, zoals geweer- en kruisboogschieten, Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, Grote Gilde Processie, tot 1 juni niet door. De gildedagen van Moergestel, Nuland, Haps en het verbroederingsfeest in Venray zijn daardoor ook afgelast.

Zelfs nu komen de berichten dat ook het Oud Limburgs Schuttersfeest en het vrij gildefeest van Deurne in juli zijn afgelast vanwege de onzekerheid en daardoor de te geringe voorbereidingstijd.

* Bestuurstaken en secretariaat. Ook de vergaderingen van het Kringbestuur zijn opgeschort, maar de zaak moet draaiende blijven. Door middel van mail en telefoon is er toch overleg over allerhande zaken.

* Communicatie door Nieuwsbrief en Nieuwsflits. De nieuwe secretaris Maarten Janssen heeft gekozen voor een vernieuwde opzet voor het communiceren met de gilden. Door een gestructureerde opzet probeert de secretaris te voorkomen, dat de gilden informatie missen.

Het kan voorkomen, dat sommige zaken nu dubbel verspreid worden via Nieuwsbrief en Nieuwsflits; beter twee keer als helemaal niet.

De notulen van de jaarvergadering van 7 maart in Liessel;
N_2020.03.07_notulen_jaarvergadering_Kring_Peelland_7_maart_2020_Liessel.pdf

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Lees de gehele Nieuwsbrief_KP04.2020-04.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

  5-april 

 

Twee overleden gildebroeders in Gemert

Afgelopen maand zijn overleden Toon van de Laar ouderling bij gilde Sint Antonius en Sebastianus en Pieter Biemans (86) gildebroeder bij het gilde Sint Joris.

In deze Coronatijd ontvallen natuurlijk ook gildeleden bij de diverse gilden van Brabant. Daar de leeftijden van vele gildebroeders en zusters boven de 70 jaar liggen, zal het voor menig gilde nog een spannende tijd zijn. Laten we hopen, dat wij onze overledenen van deze cirsis toch een waardig afscheid kunnen geven, waarbij tradities een ondergeschikte rol zullen zijn. 

  5-april 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.03.maart.pdf

  5 april 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

Lees de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_april_2020.pdf

  5-april 

 

Na deze feestelijke onderbreking kon de vergadering weer verder gaan. Belangrijkste agendapunt was toch wel de bestuursverkiezing, met 2 nieuwe kandidaten. Met algemene stemmen werden  Gerard Leenders en Jan-Mathijs van Roy gekozen in het bestuur, zodat dit weer meer ruggengraat heeft.

  1-maart 

 

 
Louis van den Bosch overleden
Louis van den Bosch
 
Op zaterdag 21 maart is Louis van den Bosch gildebroeder van het gilde Sint Joris Someren op 72-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden.
Louis was een echte verenigingsman en op cultureel en maatschappelijk vlak was hij zeer betrokken in de Somerse gemeenschap. Vanwege de huidige omstandigheden is de crematie in besloten kring.
De Somerense gemeenschap verliest in Louis een kleurrijk en gewaardeerd persoon.

26-maart 

 

Alle activiteiten Kring Peelland
tot 1 juni OPGESCHORT
 
In verband met de Corona-crisis en de maatregelen die hierin zijn afgekondigd, heeft het Kringbestuur doen besluiten om alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen tot nader order op te schorten tot minstens 1 juni. Dit betekent dat alle schietwedstrijden van zowel geweer als kruisboog op wip onder auspiciën van Kring Peelland NIET gehouden worden.
De Club Seniorenschutters sluit zich hierbij aan. 
Ook de gilden wordt geadviseerd om hieraan gehoor te geven. 
 
Het bestuur van Kring Peelland

 23-maart 

  

Nieuws van het Kringbestuur
 
Gilden en commissies van Kring Peelland op zaterdag 7 maart 2020 hebben we afscheid genomen van onze secretaris Frans van der Burgt. Vele jaren heeft hij het secretariaat van de kring verzorgd, waarvoor ook van deze plaats veel dank.
Vanwege de perikelen rond het Corona virus is het bestuur van de kring nog niet bijeen geweest. Wel zijn er enkele afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het bestuur en met name betreffende het secretariaat.

Vanaf heden zal het secretariaat gevoerd worden door Maarten Janssen, Maarten Janssenbereikbaar via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Het is de bedoeling dat hij (zo nodig) wekelijks, middels een nieuwsflits de gilden in de kring en de commissies op de hoogte brengt van wat er speelt.
Mochten jullie hiervan gebruik willen maken zorg er dan voor dat hij op vrijdag jullie bericht ontvangen heeft. Zodra de situatie in ons land weer normaal is zal het kringbestuur zich verder buigen over de taakverdeling binnen het bestuur en jullie daarover informeren. Let een extra beetje op elkaar in deze barre tijd!

Gildegroet, Maarten Janssen, secretaris

 22-maart 

    

Karel Berkhof overleden
 
Op maandag 16 maart is op bijna 81-jarige leeftijd overleden Karel Berkhof Karel Berkhoferedeken van het gilde sint Servatius Liershout. 
Buiten wat hij voor het Lieshoutse gilde betekende, is hij binnen Kring Peelland vooral bekend voor zijn inzet voor de Gildetrom als afgevaardigde van Kring Peelland.

Helaas kunnen wij wegens de wereldwijde gevolgen van het Coronavirus op dit moment niet op gewenste wijze afscheid van hem nemen. In samenspraak met de familie zal dit wellicht later op een gepast wijze plaatsvinden. Lees verder

 19-maart 

   

Jaarvergadering Kring Peelland  

Het Sint Hubertusgilde uit Liessel was op zaterdag 7 maart 2020 de gastheer van de voorjaarsvergadering van Kring Peelland. Kringpastor Paul Jansen gaf in zijn overweging tijdens de H. Mis de aanwezige gildebroeders en gildezusters wat denkstof mee voor dit gildejaar.

Ook de traditionele, goed verzorgde koffietafel ontbrak deze keer niet, waarna de voorjaarsvergadering zijn aanvang kon nemen.

Naast de vaststelling van diverse notulen en de jaarrekening stond ook de verkiezing van bestuursleden op de agenda. Kring Peelland mag zich gelukkig prijzen dat twee gildebroeders, Dennis van Hout Sint Lambertus Someren-Eind en Stefan van Zeeland Sint Antonius en Sebastianus Gemert toegetreden zijn tot het bestuur en dat Toon Bergh Sint Joris Someren en Stefan van Heugten Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop herkozen zijn.

Nieuwe paden en een zwart randje

Op voorstel ......  Lees Verder

 

Stukken van de jaarvergadering: Jaarvergadering_7_maart_2020.pdf
notitie_jaarvergadering_inzake_GPO.pdf  
2020.03.07_notitie_jaarvergadering_bevrijdingsvuur.pdf

Het jaarverslag van Kring Peelland: Jaarverslag_Kring_Peelland_2019.pdf

 11-maart 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.02.februari.pdf

  1-maart 

  

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. 

* Ringrijden, folklore of topsport? door Chrs Arts

Ringrijden is een typische Zeeuwse gebeurtenis. Een ringrijder zit op een ongezadeld paard dat hij in galop door de ringbaan stuurt. In de hand heeft hij een lans, waarmee hij probeert de ring te steken ........ 

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_maart_2020.pdf

  1-maart 

 

Van de Bestuurstafel van 18 februari

Logo.kring Peelland* Stukken voor de jaarvergadering zie uitnodiging hierboven.

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Nieuwsbrief_KP03.2020-03.pdf 
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

 1-maart 

  

Vrijwilligerspenning Gemeente Laarbeek voor Ed Vincent

Tijdens de jaarvergadering van het Sint Margaretha gilde, werd Ed Vincent blij verrast. Na een bestuursfunctie van 19 jaar als 1e dekenschrijver vond hij het wel tijd om het stokje over te dragen aan iemand anders. 
Nadat de vergadering nog maar een half uur bezig was, stapte een vrolijk Ed Vincentgezelschap het gilde paviljoen binnen. Het was wethouder Greet Buter  die namens de Gemeente Laarbeek de penning uitreikte. Zij vertelde dat verenigingen niet zonder vrijwilligers kunnen en dat daarbij veel werk komt kijken. Ed is daar een voorbeeld van, met 19 jaar bestuurservaring, ruim 35 jaar trominstructeur binnen het gilde en zeer begaan met de jeugd met het leren trommen en noten lezen. Dit heeft de gemeente doen besluiten om hem de vrijwilligerspenning te overhandigen met de bijbehorende oorkonde. Ed werd met zijn vrouw Ricky in het zonnetje gezet en zo kon het feliciteren beginnen. Familie, vrienden en ook gildebroeders van het Onze Lieve Vrouwe Gilde kwamen hem gelukwensen.

Jubilarissen onderscheiden

Een onderscheiding van Kring Peelland kregen onlangs:

op 11 januari Noud Strijbosch 65 jaar gildebroeder en Huub Manders 50 jaar gildebroeder beiden van het gilde sint Antonius-abt Deurne

op 18 januari Peter Klerkx 50 jaar gildebroeder van het gilde sint Antonius-abt Mierlo-Hout.

  1-maart 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2020.01.januari.pdf

  21-feb 

 

logo OLV AarleRixtel

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Uitgifte van Jodiumpillen in geval van radioacxtive besmetting door Chrs Arts

* Uitnodiging voor het Laarbeek koningschieten op zondag 26 april bij gilde sint Margaretha aan de Havenweg Aarle-Rixtel.

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_februari_2020.pdf

  21-feb 

 

 

NBFS-toernooi kruisboog op wip schieten

 

Toernooi uitgesteld ivm Corona-virus

 

logo Agatha Boekel

logo NBFS

De overheid van  gilde St. Agatha nodigt u hierbij van harte uit om op zondag 5 april 2020 op ons schietterrein, gelegen aan Waterval 3a te Boekel, deel te nemen aan het toernooi kruisboog op wip schieten, te houden onder auspiciën van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

11.00- 14.00   uur:     Kaarten voor korps, viertallen en individueel kopen en inleveren.

Lees Volledig bericht   en   Flyer

 11-maart 

   

Logo.kring Peelland

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.12.december.pdf

  2-jan 

 
 

Logo.StandaardrijdenUitnodiging jaarvergadering Standaardrijden

Deze wordt gehouden op donderdag 23 januari om 20:00 uur in de
Gildekamer Willibrordusgilde Bakel, Gildepad 1
(naast de kerk in de boerderij, laatste deur)

SR_2020.01.23_agenda_vergadering_standaardrijden_Peelland_2020.pdf
SR_2019.01.17_verslag_vergadering_standaardrijden_Peelland_2019.pdf

2019_jaarverslag_cie._standaardrijden_Kring_Peelland_2.pdf

 3-jan 

 

Logo.Trommen.BazuinblazenUitnodiging jaarvergadering Trommen en Bazuinblazen

Deze wordt gehouden op zondag 26 januari om 10:30 uur
op het schietterrein het “Wipke” aan de Zwinkelweg in Beek en Donk

TB_2020.01.26_Agenda_2020_tromcommissie_kring_Peelland.pdf
Jaarverslag_2019_tromcommissie_kring_Peelland_versie_2.pdf

 2-jan 

 

Logo.kring PeellandUitnodiging Overleg bestuur met commissies

Deze wordt gehouden op maandag 3 februari in het gildepavijoen
van het gilde st. Antonius Stiphout.

2020.02.03_Uitnodiging_Kringbestuur_en_Comm_03_februari_2020.docx

 28-dec 

 

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Gildenbroeders en overige belangstellenden. Voor U ligt de nieuwsbrief voor januari 2020. Koning winter zou allang in het land moeten zijn maar hij laat goed op zich wachten. Zoals het er nu uitziet zullen we geen witte kerst krijgen. We horen niet alleen over klimaatverandering maar ...............

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_januari_2020.pdf

  28-dec 

 

Het kringbestuur en de commissies vankerstwens

 Kring Peelland

wensen u allen prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2020

  

 

Van de Bestuurstafel van 16 december

Logo.kring PeellandBestuursvergaderingen. Het Kringbestuur heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 de vergaderingen van het kringbestuur voortaan centraal op een plaats te houden.
Voorheen waren de vergaderingen bij toerbeurt bij een van de bestuursleden thuis. Daar het bestuur meer betrokken wil zijn bij het reilen en zeilen van de commissies, is het wenselijk om te kunnen overleggen op een neutrale plaats en met de nodige ruimte.
Het Kringbestuur stelt hierdoor iedereen in de gelegenheid om vooraf aan de bestuurs- vergadering met het bestuur van gedachten te wisselen of voorstellen in te dienen. Graag even vooraf contact opnemen met de Kringsecretaris.
De vergaderdata staan in de <kalender> en de vergaderingen worden gehouden in het paviljoen van gilde st. Catharina Binderen Helmond.

* Pausmis 2021. Voor de opluistering van de Pausmis 2021 in Den Haag hebben twee gilden zich gemeld. De Kringvoorzitter neemt met beide gilden contact op om met hen te overleggen hoe en wat.

* Grote Gilde Processie Ommel. Op zondag 17 mei is weer de Grote Gilde Processie in Ommel. Binnenkort krijgen de Peellandse gilden de uitnodiging om deel te nemen. Het bestuur hoopt weer op een grote opkomst van gildebroeders en -zusters.

* Enquête Commissio Mixta. De enquête is door 876 personen ingevuld waarvan 157 uit Kring Peelland. Dat de enquête een representatief beeld geeft, is te zien uit de leeftijdsopbouw  tot 35 jaar 51x, -45 jaar 71x, -55 jaar 87x, -65 jaar 207x, -75 jaar 324x en boven 75 jaar 138x. De vraag hoe is het met samenwerking tussen gilde en kerk; goed 582x, matig 217x en niet 64x.

De vele ruwe data wordt de komende tijd uitgewerkt en zal de commissie inzicht geven om te komen tot onderbouwde conclusies. Diegene die de enquête hebben ingevuld bedankt hiervoor. 

* Notulen najaarsvergadering 19 oktober in Liessel en verslag Hoofdmannen beraad. Deze staan op de website onder de rubriek bestuur. Lees

* Nieuwsbrief Kring Peelland: Nieuwsbrief_KP02.2019-12.pdf
Wilt u deze nieuwsbrief persoonlijk ontvangen stuur dan even een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Mocht je ondanks dat je je hebt aangemeld de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan in je spambox of door een filter op je email de nieuwsbrief hierin is terechtgekomen.

 20-dec 

 

Lieshoutse Gildebroeders Laarbeekse vrijwilligers van het jaar.Mari en Frans

In verband met de jaarlijkse internationale dag van de vrijwilliger zijn op woensdag 27 november voor de vijftiende keer de Laarbeekse Vrijwilligerscomplimenten uitgereikt in een mooi gevuld Buurthuis Mariahout.
Gildebroeders Mari Berkvens en Frans Manders zijn gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor het sint Servatius gilde Lieshout. 

  15-dec 

 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.11.november.pdf

  15-dec 

 


 

Logo.GeweerschietenUitnodiging jaarvergadering Geweerschieten

Deze wordt gehouden op zondag 12 januari om 10:00 uur in het onderkomen
van gilde st. Hubertus Liessel Tramweg 29.

G_2020.01.12_Agenda_jaarvergadering_2020.pdf  
G_2019.01.13_Notulen_jaarvergadering_2019.pdf  
G_2020.01.12_Voorstel_Bert_001_prijzen.pdf

 28-dec 

 

st.sevatius lieshoutGilde st. Sevatius Lieshout viert 600 jaar bestaan

Uit de registratie van de oude dekenaten die vanaf 1400 heeft plaats gevonden blijkt dat er in de Servaaskerk te Lyeshout al een hoofdaltaar van Sint Servatius was. In 1420 is ons gilde al vernoemd op een “Caert” van een buurgilde (Erp). Dat jaar is daarom aangemerkt als het beginjaar van ons Gilde.
In 2020 vieren we dan ook feestelijk het 600 jarig bestaan van ons Sint Servatius Gilde. Gedurende het jaar 2020 worden een aantal activiteiten/evenementen gehouden in het kader van dit 600 jarig bestaan.

We starten het feestjaar op zaterdag 18 januari om 18.30 uur in het Dorpshuis, Grotenhof 2 te Lieshout, met een feestelijke opening van de tentoonstelling “600 jaar Sint Servatius Gilde”. Deze uitgebreide tentoonstelling is opgezet door onze tentoonstellingscommissie in samenwerking met Heemkundekring ‘t Hof van Liessent. Aansluitend aan deze opening is er, tevens in het Dorpshuis, een receptie ter gelegenheid van ons 600 jarig bestaan. Wij nodigen u hierbij van harte uit.

Op zondagmorgen 19 januari om 10.00 uur is er een H. Mis in de Sint Servatiuskerk, Burgemeester van den Heuvelstraat 4 te Lieshout, ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan. De mis zal voorgegaan worden door onze Gilde Heer Pater Wester en muzikaal opgeluisterd door seniorenkoor Vogelenzang van KBO Lieshout en het Gemengd Koor Marcanto uit Mariahout. Na de mis is de tentoonstelling in het Dorpshuis geopend tot 14.00 uur. Ook hier bent u van harte welkom.  LEES verder: Uitnodiging_overheden_gilden_kring_Peelland_1.pdf

 28-dec 

 

Logo.VendelenUitnodiging jaarvergadering Vendelen

Deze wordt gehouden op zondag 19 januari om 10:30 uur
in Café zaal “Bij van Dijk” Dorpstraat 18,(tegenover de kerk) Aarle-Rixtel.

V_2020.01.19_Agenda_Vendeliersvergadering_2020.pdf
V_2019.01.20_notulen_vendeliersvergadering_2019.pdf

 30-dec 

  

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Verslag Patroonsdag 17 november. Onze jaarlijkse patroonsdag was in meerder opzichten bijzonder.Installatie Gildepastor.Diaken Ton Schepens werd geïnstalleerd als Gildepastor van het onze Lieve Vrouwe Gilde. Een unieke gebeurtenis voor ons gilde dat tot nu ......

* Eigen wijnetiket.Tijdens de brunch werd een etiket onthuld wat in de toekomst gebruikt wordt voor recepties e.d.Aan Koning, Beschermheer en Gildepastor werden de eerste flessen aangeboden. .........

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_december_2019.pdf

  15-dec 

 

Frans Grinwis overleden

Frans Grinwis gildebroeder van het gilde st. catharina Helmond is op 87 jarige leeftijd overleden. Frans was koning van het gilde in 1951 en in 2009. 

  25-nov 

 

 Maria v.d. Elzen- Jansen overleden

Vrijdagmorgen 22 november is gildezuster Maria v.d. Elzen- Jansen gilde st.Agatha Boekel op 91 jarige leeftijd overleden. Maria  was vanaf de heroprichting in 2006 een zeer betrokken en verdienstelijk lid bij het gilde.
De plechtige uitvaartdienst is om 11 uur in de koepelzaal van Nia Domo en zal door gilde met gilde-eer worden begeleid. Op verzoek van de familie wordt alleen een afvaardiging van het kringbestuur uitgenodigd om hierbij namens de Peellandse gilden aanwezig te zijn. 
Het gilde verzameld vrijdagmorgen om 10.15 uur op het kerkplein. Parkeren kan op het Agathaplein (vergeet de parkeerschijf niet).
 

  25-nov 

  

Henk van der Velden winnaar seniorencompetitie 2018-19

Henk van der Velden is met 703 punten 1-ste geworden bij de club seniorenschutters geweer over het seizoen 2018-19. Tweede is met 671 punten Tiny van Rooij en derde is Thjeu Knapen met 658 punten. De competitie is over 12 wedstrijden, waarbij de 10 beste tellen en loopt van november tot en met oktober op de eerste woensdag van elke maand.
Einduitslag: uitslag_Senioren_2018-2019_laatste_uitslag.pdf

  24-nov 

 

Logo.kring PeellandNieuwsbrief Kring Peelland

Communicatie is belangrijk voor het goed functioneren van een organisatie.
Voor het Kringbestuur is het een goed communicatiemiddel om ieder van informatie te voorzien en op de hoogte te brengen van  de activiteiten.
Lees: Nieuwsbrief_KP01.2019-11.pdf

  22-nov 

 

Vergaderdata algemene vergaderingen

Voor de komende tijd staan de volgende jaarvergaderingen gepland:

*    Commissie Jeugd - Wordt opnieuw vastgesteld

*    Commissie Geweerschieten - Zondag 12 januari 10:00 Gildepaviljoen Hubertusgilde Tramweg Liessel

*    Commissie Vendelen - Zondag 19 januari 10:30 Zaal “Bij van Dijk”, Dorpstraat 18 (t.o. de kerk) Aarle-Rixtel

*    Commissie Standaardrijden - Donderdag 23 januari 20:00 Gildepaviljoen Willibrordusgilde Gildepad Bakel

*    Commissie Trommen en bazuinblazen - Zondag 26 januari 10:30 Gildepaviljoen ’t Wipke in Beek en Donk

*    Algemene Jaarvergadering Kring Peelland - Zaterdag 7 maart 10:00 in zaal Het Lijssels Vertier Liessel

  22-nov 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.10.oktober.pdf

  16-nov 

 

logo OLV AarleRixtelNieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Column door Chris Arts, Het verdronken land van Saeftinghe. In deze rubriek heb ik het aleen keer gehad over het onderwater zetten van kwalitatiefgoede landbouwgrond. Een project dat de nodige……..

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_november_2019.pdf

  16-nov 

  

 

Pausmis 2021

In 2021 is Kring Peelland aan de beurt voor het organiseren van de Pausmis in Den Haag op zondag 28 juni 2021.

Geadviseerd wordt om in het jaar voorafgaand aan de eigen organisatie met enkele gildeleden aan te sluiten bij het organiserend gilde. Men kan dan vooraf kijken hoe e.e.a. in het werk gaat. De Pausmis wordt gehouden op zondag 27 juni 2020. Voor het organiserend gilde is er een budget beschikbaar van € 600,00. Ook is het mogelijk om 2 kleinere gilden samen te voegen.
Info: Richtlijnen_Pausmis.pdf

  16-nov 

 

Enquête Commissio Mixta

Logo.federatie NBFS.1Naar aanleiding van een constatering van de voormalige bisschop van ’s-Hertogenbosch, monseigneur Hurkmans, is door de NBFS samen met het Bisdom ’s-Hertogenbosch een zogenaamde Commissio Mixta ingesteld met vertegenwoordigers van de kerk en het gildewezen.

Deze commissie heeft de opdracht gekregen om de relatie tussen kerk en gilde te onderzoeken en aanbevelingen te doen om deze relatie te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in het in 2013 verschenen rapport ‘In trouw verbonden, kerk en gilde een dynamisch verband’.

Na enige tijd in de luwte te hebben geopereerd, komt de Commissio Mixta sinds 2018 weer periodiek bijeen om aan de hand van de gedane aanbevelingen handreikingen te doen richting de gilden om de relatie tussen kerk en gilde te behouden c.q. te verstevigen. Daarbij is het belangrijk om te meten waar we op dit moment staan als het gaat om deze aloude relatie. Daarbij dient niet alleen gekeken te worden hoe die relatie wordt ingevuld, maar is nog veel belangrijker hoe deze relatie door de individuele gildebroeder en gildezuster wordt beleefd.

Om deze reden is door de Commissio Mixta een korte enquête samengesteld, die geheel anoniem ingevuld kan worden en die geopend kan worden via deze link. Het invullen van deze enquête vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Lees Meer: Enquête_Commissio_Mixta.pdf

  16-nov 

 

Donderdag 14 november Hoofdmannenberaad

Donderdag 14 november was het hoofdmannenberaad van 2019 in het gildehuis van het gilde st. Hubertus aan de Tramweg in Liessel.

De bijbehorende documenten:  2019.11.14_Uitnodiging_Hoofdmannenberaad_2019.pdf 
2019.03.22_Gilde_en_kerk_2019.Paul_Janssen.pdf          2019.11.14_Gilde_en_Kerk_3.pdf

  16-nov 

  

 

 UITGESTELD Jaarvergadering commissie Jeugd

Ivm het overlijden van een gildebroeder van het gilde st. Catharina Helmond wordt de jaarvergadering van de commissie Jeugd, welke gepland stond voor komende zondag, uitgesteld. Een nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

  25-nov 

 

 Lambert van der Weijst Koning in Bakel

Op donderdag 7 november Willibrordusdag schoot het gilde st. Willibrordus Lambert van der WeijstBakel om een nieuwe koning. Met het 227-ste schoot Lambert van der Weijst zich voor 3 jaar koning van het gilde in Bakel. Het schieten begon met zo'n 25 gildebroeders. Uiteindelijk waren nog zo'n 10 gildebroeders, die voor de titel gingen.

Van 18:30 tot 20:00 uur was er de receptie voor Arno Verberkt 50 jaar-, standaardruiter Gerald van Meel 25 jaar gildebroeder en de kersverse koning Lambert. 's Middags werd Arno door Kring Peelland onderscheiden voor zijn 50-jaar gildebroeder.

  7-nov 

 

Ruben van Roij  jeugdkoning bij sint Margaretha

Jeugdweekend Sint Margaretha gilde Aarle-RixtelRuben van Roij jeugdkoning

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober organiseerde de jeugdcommissie en enkele ouders voor de 8e keer het jeugdweekend. De jeugd verzamelde rond 10.00 uur in het gilde paviljoen en als eerste werd het slaapgedeelte ingericht. Na de lunch vertrok men naar Geldrop voor het middagprogramma. Daar had men laserschieten geregeld en als afsluiting een room experience .

De leiding vond dit iets moeilijker. De jeugd had het vlug onder de knie en scoorde daarom ook beter. Na enkele uren vertrok men weer huiswaarts voor het avondeten en kon men aan het de volgende opdracht beginnen. Men moest via vragen proberen te raden wie de mysterie guests waren. Deze mochten alleen met ja en nee antwoorden. Het bleek later dat dit 2 gildebroeders waren.

De zondag begon met regen, dus het schieten moest iets aangepast worden. Het is al jaren traditie, dat men tijdens het weekend schiet voor een jeugdkoning. De wapenmeester had dit jaar de vogel iets kleiner gemaakt als vorig jaar. Toen moest men ruim 200 keer schieten voor hij eraf lag.

Vol goede moed begon iedereen met het schieten en voor sommige jeugdleden zou het al de 2e keer kunnen worden om koning te zijn. Op het laatst had iedereen de kans om het te worden, maar het was Ruben van Roij, die met het 81e schot de vogel naar beneden haalde. Voor hem was het de 1e keer, dat hij jeugdkoning van het Sint Margaretha gilde werd. Een paar jaar geleden lukte het hem wel om Laarbeek jeugdkoning te worden. Na de installatie door de koning werd hem een schildje aangeboden en kon men hem feliciteren. En ook de ouders die dolgelukkig waren.

Na afloop werd iedereen door het bestuur bedankt en men kon terug zien op een mooi  geslaagd weekend.

  27-okt 

 

Schutters st. Joris Someren Kampioen

Zondag 20 oktober werden de jaarlijkse kampioenschappen geweer gehouden in Someren-Eind. Allen prijzen gingen naar het gilde st. Joris Someren. Het viertal Huib, Patrica, Sjan Vossen en Willy Hoebergen won het Korps, Huib Vossen Personeel en Sjan Vossen de Vrije Hand. 

Naast deze wedstrijd werd de andere wedstrijd verschoten, welke werd georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het gilde st. Hubertus Liessel als uitvloeisel van de door hen georganiseerde Kringdag 2019.

Kringkampioenen_2019.pdf    St.Lambertus_Someren-Eind_20_oktober_2019_Kringwedstrijd.pdf

  23-okt 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.09.september.pdf

  12-okt 

 

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Teerdag: Op zaterdag 14 september werd onze teerdag gehouden. Deze keer geen jubilarissen maar, zeker niet minder belangrijk, wel de installatie van 2 nieuwe gildebroeders……

* Gildefeest Liessel: Op zondag 8 september jongstleden waren winnaarswe voor blauwe begrippen met een mooie groep aanwezig in Liessel om het Kringgildenfeest op te luisteren. Ondanks de drukke maand was het goed om met deze groep deel te mogen nemen……

* Column door Chris Arts, Brouwerij: Soms kijk ik in mijn boekenkast en trek een boek uit de rij waarmee ik een bepaalde binding heb……..

Lees verder de nieuwsbrief: Nieuwsbrief_oktober_2019.pdf

  30-sept 

 

 

 Het vuur van 75 jaar vrijheid

75 jaar vrijheidOm dit te gedenken is op donderdag 19 september, de dag dat Someren bevrijd was van de Duitse onderdrukking, het bevrijdingsvuur vanuit Asten over de gehele Peelregio verspreid.

Het vuur, dat op 6 juni in Banneux (Frankrijk) is ontstoken is middels lopers naar Eindhoven gebracht, waar het op 18 september aankwam. Van dit vuur is het vuur voor de Peelregio ontstoken en naar de kerk van Ommel gebracht. Hier is de gildekaars van Kring Peelland ontstoken en heeft het vuur overnacht. bevrijdingsvuur
Donderdagavond is het vuur door lopers weer op weg gegaan naar de markt in Asten. Hier werd het door de burgemeester van de Peelgemeenten in ontvangst genomen, doorgegeven aan de gildekoningen en keizers, die op hun beurt weer doorgaven aan de lopers die het vuur naar hun gemeenten zouden brengen.
De eerste honderd meter werd het vuur geescorteerd door de gilden van die gemeente(n) en vormden de gilden en schutterijen een erehaag, voordat het vuur in de nacht verdween. Het was een waardig gebeuren geworden voor het verspreiden van het bevrijdingsvuur over de gehele Peel.

De gilden en schutterijen hebben altijd getracht om de vrijheid te bewaren. Laten we het vuur van de bevrijding brandende houden en doorgeven aan de volgende generatie.

  30-sept 

 

Verslag NBFS Toernooi Geweerschieten 2019.

Logo.federatie NBFS.1Het NBFS Toernooi Geweerschieten 2019 is georganiseerd door Gilde sint Antonius-sint Sebastiaan uit Udenhout (Kring Maasland) en is gehouden op zondag  1 september 2019.

Omdat de opkomst vorig jaar bedroevend laag was, is dit jaar gekozen om drie onderdelen koning-, keizer- en prinsschieten aan de wedstrijd toe te voegen om meer schutters te genereren. En dat is gelukt. In 2018 waren er maar 44 deelnemers en in 2019 is het aantal deelnemers omhoog gegaan naar 108.

Lees verder het verslag: 2019-09-04_Verslag_NBFS_Toernooi_Geweer.pdf

  30-sept 

 

Uitslagen Kringdag 2019 Liessel

Hubertus LiesselDe Kringdag welke gehouden werd bij het gilde sint Hubertus Liessel mag wel wel gezegd worden, dat het een geslaagde gildedag is.Liessel opmars

Tijdens de Erewijn, welke werd aangeboden door het bestuur van de gemeente Deurne, was er niet een maar zelfs drie Burgemeesters aanwezig. Gastheer was burgemeester Mak van Deurne. Verder was de burgemeester uit Wojkowice (Polen) aanwezig, die met de bevriende schutterij meegekomen  is. Pieter PenninxAls derde was burgemeester van Veen van Gemert-Bakel aanwezig. Deze was speciaal gekomen om gildebroeder Pieter Penninx 75 jaar lid van het gilde sint Antonius en Sebastiaan Gemert en tevens al meer dan 50 jaar lid van het gilde sint Hubertus Liessel te onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Pieter heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor het vendelen, maar ook als bestuurder bij diverse maatschappelijke verenigingen.

De uitslagen van de Kringdag:

Algemeen Klassement:            Kringdag_2019_Liessel_Algemeen_klassement.pdf  (9-sept)
Jeugd:                                      Kringdag_2019_Liessel_Jeugd.pdf    (18-sept)
Geweerschieten:                      Kringdag_2019_Liessel_Geweerschieten.pdf   (18-sept)
Kruisboog op Wip:                    Kringdag_2019_Liessel_Kruisboog_op_wip.pdf  (9-sept)
Standaardrijden:                       Kringdag_2019_Liessel_Standaardrijden.pdf  (11-sept)
Trommen en Bazuinblazen:     Kringdag_2019_Liessel_Trommen_en_Bazuinblazen.pdf (10-sept)
Vendelen:                                 Kringdag_2019_Liessel_Vendelen.pdf   (18-sept)

  9-sept 

 

Kringkampioenschappen geweerschieten uitgesteld

In verband met het slechte weer op zondag 6 oktober zijn de wedstrijden verschoven naar zondag 20 oktober op het schietterrein van het gilde st. Lambertus in Someren-Eind. De bijwedstrijd is van het gilde st. Hubertus uit Liessel. De wedsstrijd begint om 13:00 uur en om de Kampioenen begint om 15:00 uur.

  12-okt 

  

Najaarvergadering Kring Peelland

De gilden van Kring Peelland worden uitgenodigd voor de najaarvergadering op zaterdag 19 oktober om 19:00 uur in gemeenschapshuis De Kastanje in Liessel. Zie onderliggende stukken.

2019.10.19_Uitnodiging_najaarsvergadering_2019_in_Liessel.pdf
N_2019.03.23_notulen_jaarvergadering_23_maart_2019_Mierlo-Hout.pdf
2019.10.23_Voorstel_door_de_tromcommissie.pdf

Ook op de agenda staat de begroting voor 2020. Deze is per mail gestuurd naar de secretariaten van de gilden.

  12-okt 

  

 

Peter Klerkx 50-jaar gildebroederPeter KLerkx

Zaterdag 12 oktober viert het gilde sint Antonius-abt Mierlo-Hout het jubileum van Peter Klerkx. Peter is 25 jaar gildebroeder bij het Houtse gilde en is daarvoor 25 jaar gildebroeder geweest bij het gilde sint Hubertus te Drunen. Daarbij is hij Koning geweest in 2007 en 2009, Stadskoning, Dekenschrijver 1997 tot 1998 en Dekenschatbewaarder 1998 t/m 2009, Vendelier(instructeur) en Lid schietcommissie.

De receptie is zaterdag 12 oktober van 18:00 tot 19:30 op het gildeterrein in Mierlo-Hout.

  30-sept 

 

Nieuwe koningen in Lierop en Op 't Hout

Zaterdag 14 september schoot het gilde sint Antonius-abt in Mierlo-Hout om een nieuwe koning. Adrie van de Laar is koning voor 2 jaar Op 't Hout.

Maandag 16 september schoot het gilde onze Lieve Vrouw van de zeven Weeën Lierop voor hun koning. Gerard Geutjens in Lierop Gitje schoot zich voor 2 jaar tot koning.  

  18-sept 

 

 Mario van den Elsen koning en keizer op Donk

Zaterdag 7 september schoot Mario van den Elsen zich voor de derde keerMario koning 2019 achtereen tot koning van het gilde sint Leonardus in Beek en Donk.

Bij het gilde op Donk mag iemand zich Keizer nomen als hij 4 keer in zijn leven koning is of als hij voor de derde keer achtereen de vogel eraf schiet. Verscheidene gildebroeders zijn al drie keer koning geweest.

Het is Mario gelukt om drie keer achtereen de vogel eraf te schieten. Daar het gilde niet op voorbereid is om Mario direct tot Keizer te kronen, is hij totdat het keizerszilver klaar is "de Koning op Donk". Daarna zal de laatste koning Geert-Jan van Rixtel Bzn het koningszilver dragen tot er weer om den koning geschoten zal worden in 2020.

  9-sept 

 

Nieuws van gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel

Elke maand brengt het gilde een nieuwsbrief uit voor belangstellenden. Enkele artikelen hieruit:

* Gildeweekend. (redactie) Ondanks het weer mogen we spreken van Hopplukkeneen geslaagd en gezellig gildeweekend.
* Hopplukken bij Palm. (Sjoerd Schat) We hebben een geweldige dag Steenhuffel gehad die ‘s morgens al heel vroeg begon.
* Column door Chris Arts Verkeerregels. Krijg je de Kampioen van deANWB binnen en wat blijkt:Veel verkeersdeelnemers kennen de nieuwe verkeersregels niet.

Lees meer: Nieuwsbrief_september_2019.pdf

  9-sept 

Als een nieuwsbrief door gilden wordt ingestuurd naar de webmaster van deze site worden zij geplaatst in de rubriek <Mededelingen> en later nog te zien in <Archief Mededelingen>.

 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.08.augustus.pdf

  4-sept 

  

Thjeu Knapen en Peter van Otterdijk winnen koppelwedstrijd 

Als afsluiting van het kruisboog op wip seizoen schieten de kruisboogschutters een koppelwedstrijd. De koppels zijn van te voren niet bekend. Als alle schutters hun wedstrijd verschoten hebben trekken zijn ieder een lotje en worden dan gekoppeld aan een andere schutter. Het lot is hierin een sterk bepaalende factor. Op woensdag 28 augustus werd in Vlierden de wedstrijd verschoten. 9 schutters schoten hun serie vol. Toeval of niet 6 van de 9 werden aan elkaar gekoppeld. De 3 koppels met elk 30 punten moesten afkampen voor de 3 prijzen. Thjeu en Peter wisten de afkamp ronde te winnen.

  29-aug 

  

Jan Verberne koning gilde st.Hubertus Liessel

Op kermismaandag 26 augustus schoot Jan Verberne zich tot koning voor een tijd van 4 jaar. Als nieuwe koning krijgt hij het de komende tijd erg druk. Maandagavond begon met een receptie. Dinsdag allereerst naar de kerk en dan het bezoeken een deel van de 30 erebogen die her en der verspreid staan in Liessel en de rest van de bogen wordt op woensdag bezocht.
Anderhalve week later is op zaterdag het bogenbal en op zondag de kringgildedag van Peelland.

  29-aug 

  

Wouter van Rooij koning gilde st.Joris Deurne

Wouter van Rooij zoon van keizer Hans van Rooij schoot zondag 25 augustus zich tot koning van het gilde sint Joris Deurne. Het schieten was uitgesteld daar de toen zijnde koning Hubert Engelen net voor Deurne kermis is overleden. 5 gildebroeders deden een gooi naar het koningschap. Vier van hen zijn al eens koning geweest. Uiteindelijk was Wouter hen allen te slim af.
De receptie van de nieuwe koning zal zijn op zaterdag 28 september in zalen van Bussel van 20:00 tot 21:00.

  29-aug 

 

Geslaagd Aarles Gildeweekend
Toon Thijssen koning gilde sint Margaretha

Voor het weekend waren de weersvoorspellingen niet al te best, regen en een beetje zon, daar moest men het mee doen. Zaterdag stond in het teken van koningschieten bij het gilde sint Margaretha, waar 3 kandidaten de strijd met elkaar aangingen voor het koningschap.

Henk de Hair, Harrie van Ganzenwinkel en Toon Thijssen waren alle 3 gefocust om koning te worden. Na 100 schoten werd een kleine pauze ingelast om het geweer wat af te koelen en kon het amusement beginnen waarbij flink gedanst en gehost werd. Met een half uur onderbreking ging de strijd echt beginnen en was het de afgaande koning Toon Thijssen, die met het 122e schot het laatste stuk eraf schoot.
Voor hem begint de 2e opeenvolgende koningsperiode, wat over 2 jaar een spannende strijd voor hem zal worden. De keizerstitel komt nu toch wel in zijn bereik.Aarles gildeweekend

Zondag begon ook al met regen. De schietwedstrijd vond plaats op het Jan van Dooren paviljoen. In een open wedstrijd met ruim 30 schutters streden ze om de Bavaria bokaal. Dat de vogel  zich niet zo gemakkelijk gewonnen gaf blijkt wel uit het aantal schoten. Met 192 schoten was het Gerard Maas van het gilde Onze Lieve Vrouwe, die het laatste stuk naar beneden haalde.

Beide gildes kunnen terug zien op een mooi en geslaagd weekend, wat zeker weer een vervolg krijgt volgend jaar.

  20-aug 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.07.juli.pdf

  20-aug 

 

Bevrijdingsvuur donderdag 19 september in Asten

75 jaar vrijheidOp donderdag 19 september zal het bevrijdingsvuur in het kader van 75 jaar bevrijding in Asten op de markt aankomen en vanwaar het zal worden verspreid met lopers over de Peellandse gemeenten en Meyel. De burgemeesters van de gemeenten nemen het vuur in ontvangst, geven dit door aan de gildekoningen en keizers en deze op hun beurt aan de lopers van hun gemeente. Bijna alle Peellandse gilden verlenen hun medewerking.

Vanaf de kerk zullen de delegaties van gilden en schutterijen gezamelijk optrekken naar de markt. Met het Kringvaandel zal de eed van trouw gebracht worden aan het vuur en ten overstaande aan de burgemeesters. Tenslotte zullen we het vuur 200 meter uitgeleide doen met het vormen van een erehaag.

De bijeenkomst voor de gildeleden is uiterlijk om 18:30 uur bij de kerk in Asten.

  4-sept 

 

Koning, Keizer en Jubilarissen op het Eind 

Zaterdag 14 september 2019 viert Gilde Sint Lambertus Someren-Eind haar jaarlijkse Patroonsdag.

Tevens biedt het Gilde die dag de jubilarissen van dit jaar, haar nieuwe Koning (en Keizer in de wacht) Thjeu Knapen en Keizer Jos van de Kruijs een receptie aan. Jubilarissen 2019 zijn: 25 jaar lid Eric Verberne (directielid) 40 jaar lid Angelina Knapen-van Leuken en Bert Hoeben

Deze receptie wordt gehouden van 18.30 tot 20.00 uur in ons Gildehuis Café Jan van Tieskes, Nieuwendijk 53 te Someren-Eind.

  10-sept 

 

Frans van der Burgt Koning en Keizer in spee

Zondag 21 juli schoot Frans van der Burgt zich voor de derde keer totFrans van der Burgt koning van het gilde st. Joris Gemert. Doordat Frans ook al koning was in 2011 en 2015 zal hij na zijn koningschap over twee jaar tot keizer voor het leven gekroond worden. Zowel Albert van de Eijnden als Frans zouden zich deze keer tot koning en keizer kunnen schieten.

Traditiegetrouw trekken de gildebroeders van de beide Gemertse gilden in de oneven jaren op naar de schutsboom, die opgesteld staat bij de Kokse Hoeve. Na het verschieten van de koningskruisen waren de gildeleden van de Rooi schut aan de beurt voor het schieten om een nieuwe koning. Uiteindelijk gingen er nog zeven leden voor de titel. Frans was de gelukkige en veroverde de titel voor de derde keer en werd zodoende koning maar ook keizer in spee.

Frans is nu koning maar daarbij ook kapitein van het gilde. Deze taak van kapitein zal nu worden ingevuld door de luitenant van het gilde Frits Verhoeven. Er werd al gezegd; Frits wordt nu wel Kapitein voor even, maar over twee jaar dan ook voor het leven.

  21-juli 

 

Eef Luijben Koning bij het Cathrien

Zondag 14 juli hebben de gildeleden van het gilde st. Catharina Helmond “om den Koning” geschoten. Eef Luijben schoot zich nu voor de vierde keer in zijn leven tot koning van het Cathrien. Het koningsschieten vindt elk jaar plaats en wel bij het gildepaviljoen op Binderen.

  21-juli 

 

Ad Vlemmix en Arie van de Kimmenade winnaars Kruisboog

Op 3 juli is de zomeravondcompetitie Kruisboog op wip afgesloten 082.1met een wedstrijd bij het gilde sint Servatius in Lieshout. Ad Vlemmix van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën is de winnaar in klasse A. In de B-klasse moest door drie schutters worden afgekampt. Arie van de Kimmenade van het gilde sint Agatha Boekel is hier de sterkste. IMG 0083Het eerste viertal ging naar het gilde onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën. De volledige uitslag zomeravondcompetitie Uitslag_2019_.pdf

Peter van Otterdijk werd op deze avond door de boogcommissie gehuldigd. Doordat Peter is toegetreden tot het Kringbestuur heeft hij het voorzitterschap van de commissie teruggegeven. Hij ontving een zilveren kruisboog voor zijn 20 jaar inzet voor en leiden van het boogschieten in Peelland.

  12-juli 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019.06.juni.pdf

  2-juli 

 

Hubert Engelen overledenHubert Engelen

Donderdag avond 20 juni is om 23.00 uur Koning Hubert Engelen van het gilde sint Joris Deurne overleden. In zijn eigen vertrouwde omgeving te midden van zijn familie is hij rustig ingeslapen.

Het St.-Jorisgilde verliest in Hubert meer dan een gildebroeder. Hubert was voor onze leden en voor de kring en daarbuiten een vraagbaak, waarbij we altijd terecht konden met vragen over het ons gilde en het gildewezen in het algemeen. Hubert was voor ons een levend archief. Wat hij voor ons gilde en daar buiten heeft betekend is met geen pen te beschrijven, enorm veel.

Hiervoor is hij door Kring Peelland onderscheiden met de hoogste eer van "Auter en Heerd".

Het St.-Jorisgilde Deurne zal tot nader order niet geüniformeerd naar buiten treden.
De uitvaartsdienst is op donderdagmorgen 27 juni om 10:30 uur. De bijeenkomst van gildeleden en schuttersvrienden is om 9:30 uur in het Zorgcentrum De Nieuwenhof aan de Visser 4-6 in Deurne. De Rouwbrief: Engelen_RB_19061900_3.pdf

  26-juni 

 

Kringdag bij gilde sint Hubertus Liessel

Hubertus LiesselDe Kringdag begint op zaterdag 7 september met om 18:00 uur een Eucharistieviering in de parochiekerk van Liessel. De bijeenkomst is om 17:00 uur in de feesttent bij sporthal De Smeltkroes aan de Mgr. Berkvenstraat. Parkeren in het weiland bij de sporthal.

Zondag 8 september begint de dag met de Erewijn om 11:30 in de kantine van de sporthal. De bijeenkomst is al om 11:00.

De bijeenkomst van de overige gildeleden is om uiterlijk 12:30 in de feesttent. Hier zal ook het inleveren zijn van de pasjes voor trommen en vendelen. Om 13:00 vertrek de optocht door de straten van Liessel met als afsluiting: de opmars, de massale vendelgroet en het slangendefilé. Om 15:00 beginnen de wedstrijden met om 19:00 uur de prijsuitreiking.

Het Programmaboekje: Programmaboekje_Gildefeest_2019_-_v5_1.pdf

  4-sept 

 

 Kermisactiviteiten St. Leonardusgilde op Donk

Na de hete maanden van de laatste tijd hopen we dat er nog enkele zomerse dagen overblijven voor het vieren van de Beek en Donkse kermis.
Op zaterdag 7 september vinden alle activiteiten van het gilde plaats op het schietterrein’t Wipke. Dat geldt dus voor het traditioneel koningschieten, koningskruis schieten, luchtbuksschieten voor de jeugd en het schieten van de kermiskoning(in).Er komt nog een extra activiteit bij nl. het aanbieden van een bedrag van de Stichting Goede Doelen {Fietste Mee] aan de Zonnebloem.
Zie de gehele nieuwsbrief: Nieuwsbrief_5_2019_september_kermis_activiteiten_2019.pdf

  4-sept 

 

Koning, Keizer, Prins schieten op NBFS-geweerschieten

Zoals bekend vind op 1 September het NBFS geweer schiettoernooi plaats bij het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout.

Naast de “normale geweer onderdelen” vind ook voor de 1e maal het NBFS Koningschieten, Keizerschieten en jeugdkoning(t/m 25 jaar) plaats voor alle disciplines.
 
Aanmelden voor deze laatste drie onderdelen is niet verplicht maar wel wenselijk i.v.m een goede organisatie. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen. Alleen de aanmeldingen voor Keizers blijft wat achter. 
Wij verzoeken de gildebesturen dit onder de aandacht te brengen van de koningen/keizers/jeugdkoning in U eigen gilde en als het mogelijk is de namen doorgeven aan ondergetekende. Ook voor verdere informatie kan men mailen of bellen.
 
Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-1827 5530


  20-aug
 

 

Koningschieten in Deurne en Liessel

Zondag 25 augustus zal het gilde sint Joris Deurne gaan schieten om hun koning. In verband met het overlijden van koning Hubert Engelen is het koningsschieten met Deurne kermis uitgesteld. Het schieten zal zijn op het schietterrein “op Brugge” aan het Engelenpad. Aanvang van het schieten is om 13:30. De receptie van de nieuwe koning zal zijn op zaterdag 28 september in zalen van Bussel van 20:00 tot 21:00.

Maandag 26 augustus zal het gilde sint Hubertus Liessel gaan schieten om de koning voor de komende 4 jaar. Of zou het Hans Hikspoors nogmaals lukken om voor de 3-de keer op rij koning te worden en zo de titel van keizer verwerft?
Het schieten begint om 10:00 aan de Tramweg en om 19:00 begint de receptie in de Marma-bar aan de hoofdstraat.

Zoals het al jaar en dag gaat in Liessel wordt op Sint-Jan-dag (24 juni) voorafgaande aan het koningsschieten het gilde ontbonden en alleen het dagelijks bestuur blijft bestaan. Zij zullen op de dag van schieten met alleen een sjerp naar buiten treden en het schieten gaan leiden. De leden die voor 24 juni lid zijn mogen mee schieten om de koningstitel. Nadat de koning bekend is, worden de gildetrom, vaandel, kapiteinsstok en commandantstok verpacht. Diegene die een attribuut pacht verplicht zich om zitting te nemen in het bestuur van het gilde. Daarna gaan alle gildebroeders naar huis om hun uniform aan te trekken voor het afhalen en de receptie van de koning.
Dinsdag en woensdag worden alle koningsbogen die her en der in Liessel verspreidt staan door het gilde bezocht.

  20-aug 

 

Aarles gildeweekend 17 en 18 augustus

Op zaterdag  17 augustus is het koningschieten op het gildeterrein van het st. Margaretha Gilde.

In het verleden was het om de drie jaar koningschieten, maar de leden hebben gekozen om dit naar twee jaar terug te brengen. Het zou voor de leden een gemakkelijkere stap zijn om aan het schieten deel  te nemen.

Toon ThijssenVanaf 14.00 uur is iedereen van harte welkom, en wordt de vogel op de schutsboom geplaatst . Het gilde zal drie maal rond de boom trekken , dit gebeurd spiraalsgewijs in steeds kleinere kringen. Tijdens dit rondtrekken wordt er gecontroleerd of het terrein veilig is en of er niet aan de boom geknoeid is. Daarna wordt de afgaande koning Toon Thijssen ontdaan van het koningsvest en verdere attributen.

Als eerste zal de burgemeester op de koningsvogel schieten als teken van toestemming van de wereldlijke overheid . Als tweede schiet de pastoor als eerbewijs door het gilde aan de kerkelijke overheid. Nadat dit is voltrokken begint het koningschieten met de kandidaten. Rond de klok van 18.00 uur zal de nieuwe koning bekend zijn waarna aansluitend de huldiging plaats zal vinden.

Zondag 18 augustus is het de dag van het Onze Lieve Vrouwe Gilde.

Ook deze dag begint met een heilige mis om 9.30 uur in de kerk, waarna een vendelgroet op het kerkplein zal plaatsvinden. Het middag programma begint om 14.30 uur op het Jan Van Dooren paviljoen, met als inzet de zilveren Bavaria beker. Hier kan iedereen aan mee schieten, mits in bezit van een geldig legitimatiebewijs. Na de huldiging van de winnaar zal er gevendeld  worden door het gilde.

  18-juli 

  

Koning, Keizer en Keizer in de wacht in het Eind

Al jaren is het spallend wie van de twee zich de eerste Keizer mag noemen van het gilde sint Lambertus in Someren-Eind; Tjieu Knapen of Jos van der Kruis. PHOTO 2019 06 22 eind
Zaterdag 22 juni begon de gildedag met het schieten om de kermis koning bij het Eindse gilde. Adrie van der Laar was de gelukkige.

Daarna waren de gildeleden aan de beurt voor de koning van het gilde voor twee jaar. Jos van de Kruis schoot de vogel eraf en werd zodoende niet tot Koning maar tot Keizer gekroond.

Daarna werd er een tweede vogel erop gezet voor de nieuwe Koning. Tjieu Knapen haalde deze vogel naar beneden er werd dus de Koning, maar geen Keizer maar de Keizer in de wacht.

Op de foto krijgt Tjieu het koningszilver omgehangen door aftredende koning en hoofdman William van der Voort. Het koningschieten van 2019 kreeg zodoende een verrassende wending.

  22-juni 

 


logo.de.Gildetrom       Gildetrom jaargang 66 nummer 2

 

Een dezer dagen valt de uitgave van de gildetrom weer op de deurmat.
De sluitingsdatum voor nummer 3 van dit jaar is op 3 augustus.
Stuur uw kopij voor de sluitingsdatum in anders komt het in nummer 4.

  20-juni 

  

Piet Jacobs 70-jaar gildebroeder 

Zaterdag 8 juni is Piet Jacobs van het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën Lierop 082onderscheiden met de medaille 70 jaar gildebroeder.
Piet was 17 jaar toe hij zich bij het gilde aansloot. Hij was Koning  van 1957 tot 1959, 3 jaar bestuurslid en tot op heden nog steeds piekenier en zilverdrager.

Tijdens de teerdag van het gilde werd hij gehuldigd en kreeg de vendelgroet. Zijn zoon Willy en kleinzonen Laurens en Peter zijn in zijn voetsporen getreden.

  13-juni 

 

Teerdag gilde Sint Margaretha met 4 jubilarissen.

Op zaterdag 8 juni eert het Sint Margaretha gilde haar patroonheilige tijdens de teerdag.

De dag begint om 10.00 uur met een heilige mis in de Onze Lieve Vrouwe presentatie kerk met aansluitend een vendelgroet voor het burgerlijk en kerkelijk gezag.De verdere activiteiten zullen plaatsvinden op het gildeterrein aan de Havenweg, waar om 15.00 uur de receptie begint voor de jubilarissen.Jubilarissen2019

Rinie de jong 50 jaar lid commandant, paviljoen beheerder en als organisator van de vlooienmarkt .

Gerard Leenders 40 jaar lid vendelier en instructeur en actief met de organisatie van de vlooienmarkt, winteractiviteit en jeugdgebeuren.

Mart Bankers 25 jaar lid vendelier, actief met de organisatie van de winteractiviteit en terrein commissie.

Jan van Bakel 25 jaar lid tamboer geweest en nu jacketdrager en verder actief met terrein commissie. Jan is jammer genoeg niet aanwezig op deze dag.

Iedereen is van harte uitgenodigd om de jubilarissen te komen feliciteren met hun jubileum.

  6-juni 

  

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                             

2019-05-mei.pdf

  6-juni 

 

 Johan van Cuijk koning in Vlierden

Op Hemelvaartsdag hebben de gildeleden van het Vlierdens gilde verwoedJohan van Cuijk geschoten om de koning voor de komende drie jaar te zijn. Tot ieders verrassing en die van Johan kwam met het 187-ste schot de vogel naar beneden. Verbouwereerd stond hij voor het dilemma raap ik of laat ik hem liggen met betaling van de boete. Toch maar even telefonisch het thuisfront geraadpleegd. Het antwoord; Waarom zou je hem laten liggen, nu heb je de kans. Raap op de vogel.

Johan is 38 jaar gildebroeder van het Vlierdens gilde, begonnen als tamboer, via Jonge en Oude deken, naar waarnemend kapitein en nu als koning. Als militair werd hij in dezelfde week bevorderd van Kapitein naar Majoor en nu bij het gilde zelfs van Kapitein naar Koning. Hoeveel geluk kan iemand hebben.

De receptie van de koning is zaterdag 15 juni in gildehuis Thijssen van 19:00 tot 20:30 uur.

  6-juni 

 

Rick Damen en Willem Bankers Broederschapsdragers

Zondag 26 mei hebben de vier gilden van Deurne st. Antonius-abt en st. Joris Deurne,DSC01110bewerkt st. Hubertus Liessel en st. Willibrordus Vlierden geschoten om de broederschapsdragers van de vier Deurnese gilden. Het bevrijden van de vogel werd gedaan door pastoor Janssen en burgemeester Mak. De gildebroeders en -zusters vervolgens in volgorde van loting.

De jeugd onder de 16 jaar schoten met 6 gildebroeders op een kleine vogel. Willem Bankers van het gilde sint Antonius-abt schoot met het 219-de schot de vogel naar beneden.

De 60 oudere gildeleden hadden veel meer schoten nodig. Na zo’n 350 schoten schoot koningin Anselma Fransen weliswaar de gehele romp naar beneden, maar de vleugels bleven hangen. Zou er weer geen winnaar zijn?  Vorig jaar liet het geweer het afweten en nu kwam men in tijdnood. Men had geen notie hoe lang het nog zou duren. Na rijp beraad werd besloten om de ronde uit te schieten. De vogel was ons goed gezind en na slechts 7 schoten haalde Rick Damen van het gilde sint Hubertus met het 400-ste schot het restant naar beneden en werd hij de broederschapsdrager van 2019.

  6-juni 

 

Grote Gilde Processie in Ommel

Zondag 19 mei trok voor de tweede jaar de gezamenlijke Grote Gilde Processie weer door Ommel. Vele gildeleden waren naar Ommel gekomen om in de processie mee te gaan. Radio Siris uit Someren deed verslag en maakte een fotoreportage. Deze is te bekijken op https://siris.nl/fotoalbums/145547036/grote-maria-en-gildenprocessie-in-ommel 

grote maria en gildenprocessie in ommel 145541399

grote maria en gildenprocessie in ommel 145542113

 

 

 

 

 

 

 

Foto's: Radio Siris Rob Fritsen

  6-juni 

 

Koningschieten bij gilde st. Joris Gemert

Het is weer zover, zondag 21 juli a.s. is het koningschieten op Koks.

Cor OpsteenTraditiegetrouw trekken de gildebroeders in de oneven jaren op naar de schutsboom, die opgesteld staat bij de Kokse Hoeve. De huidige koning Cor Opsteen en zijn koningin Paulina Adriaans-Opsteen leggen bij aankomst hun koningsvogel, de koninginnevogel, het koningszilver, de koningstok met zilveren knop en de koninginnestok neer waardoor de weg vrij komt voor het gilde om te gaan schieten voor een nieuwe koning. Daaraan kunnen alle leden van het Sint Jorisgilde deelnemen en de leden van de Vrienden van de Gemertse gilden.

Ook dit jaar is het weer mogelijk dat het Sint Jorisgilde een gildekeizer krijgt. Ook deze keer kunnen zelfs twee gildebroeders zich tot keizer schieten, namelijk kapitein Frans van der Burgt en tamboer Albert van den Eijnde. Frans schoot zich in 2011 en 2015 tot koning en Albert schoot zich in 2009 en 2013 tot koning. Voor Frans en Albert zal het schieten die zondag heel erg spannend worden, want men is keizer van het gilde voor het leven en er mag maar één keizer zijn binnen het Sint Jorisgilde. Slechts één keer in de geschiedenis voorgekomen dat het Sint Jorisgilde een keizer had. Dit was in 1759 toen Henricus Jansse van Deursse zich tot keizer schoot.

Maar …… het is nog niet zover, want ook andere gildebroeders en gildezusters willen zich tot koning schieten. Het zal weer een spannende strijd worden op Koks.

Naast het koningschieten is het ook voor iedereen mogelijk om tegen een kleine vergoeding te schieten voor de drie koningskruizen.

De dag begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de kerk van Sint Jans Onthoofding. Om 14.00 uur start het schieten om de koningskruizen en zal het koningschieten om 15.30 uur beginnen op Koks. Als afsluiting van de dag is iedereen om 21.15 uur uitgenodigd voor de receptie van de nieuwe koning in gildehuis Dientje.

https://www.sintjorisgildegemert.nl/nieuws/

  18-juli 

 

 

 ‘Muziekfestijn op het kerkplein’ in Mierlo-Hout

Poster

Op zondag 7 juli wordt voor de vijfde keer op het kerkplein in Mierlo-Hout het Muziekfestijn gehouden. De organisatie is in handen van de commissarissen van muziekvereniging Unitas en ’t Gilde. De toegang is gratis en de gehele opbrengst komt ten goede aan beide Houtse verenigingen.

De zomervakantie staat voor de deur. Hoe leuk is het om dat in te luiden met live muziek, een hapje en drankje op het Kerkplein. Dit jaar staat zanger Johnny Sleegers na vijf edities wederom centraal. Onder het platenlabel Onroad Music brengt hij zijn nieuwe single ‘Waarom heb ik geen nee gezegd’ uit. Een eigentijds zomers uptempo nummer en Mierlo-Hout heeft de primeur! Ook zal die dag een gedeelte van de videoclip worden opgenomen.

Het gehele persbericht: Persbericht_Muziekfestijn_7_juli_2019.pdf


  2-juli
 

  

Peter Lathouwers overleden
 

Compleet onverwacht is op 13 mei 2019 Peter Lathouwers op 64 jarige leeftijd overleden.  Peter was met name actief als secretaris van de Gildetrom, daarnaast was hij meer dan 40 jaren lid van de Gruun in Gemert. Hij was evenwel niet meer actief lid, maar ouderling. In 1977 was Peter de nieuwe deken van 'De Gruun' schut in Gemert. Na een actieve periode als gildebroeder heeft hij zich vele jaren bezig gehouden met het archief en de geschiedschrijving van zijn gilde. Zijn 40-jarig lidmaatschap kreeg een zeer bijzonder tintje doordat zijn zoon Peter jr. in 2018 de nieuwe deken werd.
Hij laat bij vele goede herinneringen na. Moge hij rusten in vrede.
Komende maandag 20 mei is om 10.30 uur de uitvaart in de kerk van Handel.

  16-mei 

 

Nieuwe koning in BoekelArie vd. Kimmenade

Op  zondagmiddag  5 mei schoot Arie v.d. Kimmenade zich tot Koning van gilde Sint Agatha. 8 Gildebroeders en 1 gildezuster schoten mee om deze titel. Na 40 rake schoten viel het laatste stuk van de vogel naar beneden. Arie, gildelid sinds 2011, is een actieve kruisboogschutter en lid van de commissie boogschieten.
Op maandag 13 mei vanaf 20.00 uur is er in het gildehuis (Waterval 3a) gelegenheid om de nieuwe Koning te feliciteren.

  6-mei 

 

Nieuwe gildeheer in Someren

Gildeheer somerenKapelaan van Overbeek uit Ommel is geïnstalleerd als gildeheer van gilde st. Joris Someren De installatie gebeurde tijdens de H.mis van de jaarlijkse Jorisdag op zondag 28 april.Sjef Hurkmans


Op deze dag werden ook 7 broeders gehuldigd. Zij hebben de zilveren Sint Joris speld ontvangen.

Sjef Hurkmans mocht uit handen van de Kringvoorzitter Henk de Hair ook nog de Kringonderscheiding 60 jaar gildebroeder in ontvangst nemen.

  5-mei 

 

André van Nunen LaarbeekkoningLaarbeekkoning 2019

André van Nunen van het Sint Leonardus Gilde mag zich de nieuwe Laarbeekkoning noemen. Hij was zondagmiddag degene die het laatste stukje 'vogel' naar beneden schoot.

Alle geüniformeerde gildeleden van de vijf Laarbeekse gilden, Onze Lieve Vrouw en sint Margaretha uit Aarle-Rixtel, sint Antonius en sint Leonardus uit Beek en Donk en sint Servatius uit Lieshout, mogen aan dit schieten deelnemen met uitzondering van de gildekoningen, gildekeizers en de winnaars van de afgelopen 4 jaar. Elk jaar wordt de wedstrijd gehouden bij een ander gilde. Dit jaar tekende het gilde sint Leonardus op Donk voor de organisatie.

De weergoden waren de gilden goed gezind; met een aangename temperatuur en weinig neerslag beleefden de Laarbeekse gildeleden een mooie dag.

  5-mei 

 

logo.de.Gildetrom  Nieuwsbrief Gildetrom                            

2019.04.april.pdf

  5-mei 

Logo.federatie NBFS.1Inschrijven voor NBFS-toernooi VTBS

Op 15 september 2019 organiseert het gilde Sint Sebastiaan uit Lage Mierde,samen met de NBFS, het jaarlijkse federatieve VTBS-toernooi.Graag nodigen wij alle Vendeliers, Tamboers, Bazuinblazers en Standaardruiters uitom deel te nemen aan dit toernooi.

Inschrijven is mogelijk van 15 april tot 15 juni. De kosten bedragen € 5,00 per deelnemer ofgroep deelnemers.
U kunt de inschrijfformulieren downloaden via onze website www.gildesintsebastiaan.nl.
De volledig ingevulde formulieren stuurt u naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook de formulieren met de te spelen marsen voor de tamboers en bazuinblazers.
Als u de formulieren liever per post instuurt kan dat naar: M. v Woerkum Richelpad 295094 GL Lage Mierde.

Het inschrijfgeld dient overgemaakt te worden voor 1 juli 2019 naar het rekeningnummer:NL60 RABO 0126 6063 82 t.n.v. Gilde Sint Sebastiaan.

Alle wedstrijden vinden plaats op het evenemententerrein “Dorpsakker”aan Broekkant 13 in 5094 GA Lage Mierde.Voor verdere informatie kunt u terecht op onze website of via een bericht naar bovenstaande-mail adres.Wij hopen u allen te mogen begroeten op het VTBS-toernooi op 15 september,als deelnemer, begeleider of als supporter. We verwachten spannende wedstrijden en na afloop in een ontspannensfeer te kunnen verbroederen.

Inschrijfformulier: Inschrijfformulieren_VTBS_2019.pdf

  19-apr 

 

 Geweer Schietwedstrijd In Someren-Eind uitgesteld.

In verband met een andere verplichting van het gilde sint Lambertus Someren-Eind moeten we de kring wedstrijd verplaatsen van 30 juni naar 14 juli.

  26-juni 

  

Koningsschieten gilde sint Joris Deurne uitgesteld

I.v.m. de verslechterde toestand van onze Koning Hubert Engelen, heeft het bestuur de moeilijke beslissing moeten nemen om het Koningschieten van a.s. maandag 24 juni geen doorgang te laten vinden. 

  20-juni 

 

Koningsschieten gilde sint Lambertus Someren-Eind

Op zaterdag 22 juni is weer het tweejaarlijks Koningschieten van het gilde sint Lambertus Someren-Eind. Om 14:00 uur begint het schieten op het schietterrein "De Kolenboer" aan de Boerenkamplaan (achter nr. 79) in Someren Eind.

Het schieten begint met het KERMISKONINGSCHIETEN  en omstreeks 15:00 UUR begint het KONINGSCHIETEN. Komt er dit jaar nu een keizer?

  15-juni 

  

Fietste Mee 2019 in Beek en Donk

Fietste Mee voor het goede doel op 2e Pinksterdag 10 juni

Het is bijna weer zo ver. De route van de Fietste Mee tocht staat weer in de steigers en is samengesteld door het gilde St. Leonardus en de Scouting Beek en Donk.
Graag nodigen wij u van harte uit aan deze gezellige gezinsfietstocht deel te nemen. De fietstocht start weer bij de blokhut van de Scouting aan de IJsweg 1 (achter de vroegere basisschool De Raagten) en wordt om 11.00 uur geopend door Burgemeester Frank van der Meijden.

Het goede doel voor 2019: De zonnebloem Laarbeek. Wij hopen dat weer vele mensen uit heel Laarbeek en omgeving zullen deelnemen aan deze gezellige fietstocht.

Gildebroeders van het gilde St. Leonardus Donck en scouting Beek en Donk
Nieuwsbrief_3__2019_Fietste_mee.pdf

  6-juni 

   

zesgehugten19 mei Jeugdtoernooi 2019

Het Jeugdtoernooi Kring Kempenland 2019 gaat bijna van start. Wij hopen op 19 mei velen van u te treffen op ons gildeterrein midden in Zesgehuchten (Geldrop)
Ondanks dat de inschrijving erg is tegengevallen gaan wij er toch een hopelijk mooie dag van maken. 

 Het digitale exemplaar van het programmaboekje; 
    Boekje_Jeugdtoernooi_2019.pdf

 

  6-mei 

 

26 mei Donckse Wij-ing

Op zondagmorgen 26 mei a.s. om 10.00 uur wordt een openluchtviering gehouden bij de St..Leonarduskapel aan de Goorloop (hoek Kapelstraat-Lage Heesweg). Dit jaar is het een Eucharistieviering, voorgegaan door Pastoor Jos Verbraeken en diaken/gildeheer Franklin De Coninck. Het is een sfeervol samenzijn van gildebroeders, gildezusters, vrienden en buurtgenoten, vereerders van St. Leonardus uit Beek en Donk en wijde omgeving.

DSC08368


  6-mei
 

 

Christ Janssen overleden

Op dinsdag 16 april is op 76 jarige leeftijd gildebroeder Christ Janssen overleden. Christ was ruim 20 jaar lid van het St.-Jorisgilde Deurne, waarvan 12 jaar bestuurslid en 4 jaar als hoofdman. Hij was Koning van 1999 tot 2001.

De gebedsdienst met gildeëer is op zaterdag 20 april om 10:30 uur in de St.-Willibrorduskerk te Deurne. De bijeenkomst voor gildeleden is om 09.30 uur in de soos “Asteffekan” aan de Visser 27 in Deurne.

  19-apr 

 

Leo de Wit overleden

Donderdag 11 april is gildebroeder Leo de Wit van het gilde st. antonius-abt Deurne op 76 jarige leeftijd overleden. Leo was bijna 60 jaar lid van het gilde. Dinsdag 16 april is Leo, zoals hij dat wenste met alle gildeëer, begraven in het bijzijn van vele gildebroeders.

  18-apr 

 

IMG 0580.1 Bert Vorstenbosch bejaarden koning 2019
 
Woensdag 3 april werd op het schietterrein van gilde sint Lambertus Someren-Eind geschoten om de "bejaarden koning" van Kring Peelland.IMG 0574.1 Aan dit schieten mogen alle gildeleden van Kring Peelland deelnemen, die 60 jaar of ouder zijn. Voorgaande jaren mochten alleen de leden van de seniorenclub deelnemen.
 
Nu is de wedstrijd opengesteld voor alle leden van de kring.
De geweerschietcommissie heeft hiervoor een trofee laten IMG 0579.1maken. Het is een wisseltrofee, die elk jaar doorgegeven wordt. Aan de achterzijde worden de namen van de koningen ingegraveerd.
 
 
Uiteindelijk was Bert Vorstenbosch van het gilde sint Servatius Lieshout de gelukkige, die het laatste stukje van de vogel na 2 volle ronden naar beneden haalde. Aan het schieten namen zo'n 25 gildebroeders en zusters deel.
 
Kampioen bejaarden werd Thjeu Knapen van het gilde sint Lambertus Someren-Eind.
 

  3-apr 

  

  Nieuwsbrief Gildetrom

2019.03.maart.pdf

  2-apr 

 

  Jaarverslag 2018 Kring Peelland

Het jaarverslag van Kring Peelland zoals is opgesteld door het Kringbestuur, Kringcommissies en organisatie Kringdag 2018.Veel leesplezier. Jaarverslag.Kring.Peelland.2018.pdf 

  19-mrt 

 

Frits Verhoeven Lid van Verdienste

Frits VerhoevenTijdens de jaarvergadering werd Frits Verhoeven van het gilde st. Joris Gemert onderscheiden met de speld “Lid van Verdienste” standaardrijden. Voor de Kring en met name het standaardrijden was Frits 24 jaar lid van commissie standaardrijden van 1994 tot 2018, waarvan 20 jaar voorzitter. Nu is hij nog steeds jurylid voor het standaardrijden.

Voor zijn gilde was Frits standaardruiter van 1966 tot 1971 en van 1973 tot 2007  in totaal 39 jaar. Van 1971 tot 1973 was hij koning en kon daarom niet de ruiter zijn van het gilde en hij was ook nog 17 jaar voorzitter van het gilde.

  28-mrt 

 

Logo.federatie NBFS.1Enquete Hoofdliedendag NBFS

De hoofdliedendag moet in een nieuw jasje. Help je ons mee door enkele vragen te beantwoorden. Graag ingevuld retour zenden vóór 21 mei a.s. naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Enquete: enquete_mbt_12_oktober_2019.pdf

  19-apr 

 

Schieten om de Laarbeek Koning

Op zondag 28 april 2019 vindt het Laarbeeks- Koningschieten plaats op het schietterrein ’t Wipke, Zwinkelweg 6 te Beek en Donk. Dit jaar wordt dit evenement georganiseerd door de gildebroeders van het Gilde Sint Leonardus.
De deelnemende Laarbeekse gilden zijn St. Antoniusgilde Beek, St. Leonardusgilde Donk, St. Margarethagilde en O.L.Vrouwegilde uit Aarle-Rixtel en het St. Servatiusgilde uit Lieshout.
Nadere informatie zie nieuwsbrief: Uitnodiging_Laarbeekskoningschieten_2019.pdf

  19-apr 

  

Jubilarissen bij gilde sint Joris Someren

Op zondag 28 april huldigt het gilde hun jubilarissen tijdens de patroonsdag.

60 jaar lid: Sjef Hurmans en Rinie van Doorn
50 jaar lid: Ton Crooijmans en Marius Looijmans
40 jaar lid: Harrie Vestjens
25 jaar lid: Toon Bergh en Jeroen Bergh

Het gilde biedt hen een receptie aan. Deze is op zondag 28 april 2019 van 15:00 tot 17:00 uur in de Jorisveste aan de Einhoutsestraat 14 in Someren.

  19-apr 

  

 

Robbert van den Broek overledenRobbert van den Broek

Op 20 maart is gildebroeder Robbert van den Broek van gilde st. Lambertus Someren-Eind overleden. Robbert heeft op 20 februari j.l. een zwaar vrachtauto-ongeluk gehad en lag sindsdien in kritieke toestand in het academische ziekenhuis  in Gent (Belgie). Gisteravond is hij daar aan zijn verwondingen overleden. Robbert was schutter en tamboer bij het gIlde. Hij is 46 jaar geworden en getrouwd met Rianne, de standaardruiter en vader van dochter Femke die ook lid is het gilde. 

Zaterdag 30 maart is de afscheidsdienst in de de aula van Uitvaartcentrum Someren Asten, Acaciaweg 26 te Someren. Op verzoek van de familie zal het een afscheid zijn met gildeëer met alleen het gilde van Someren-Eind. Uiteraard zijn alle gildeleden van harte welkom om het afscheid bij te wonen, maar dan niet geüniformeerd.

  22-27 mrt 

 

 Martien Barten overledenMartien Barten

Zondag 17 maart overleed op 60-jarige leeftijd gildebroeder Martien Barten van het gilde st. Joris Someren. Vanaf 2006 was Martien lid van het gilde en tot voor kort was hij nog actief als schutter.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 22 maart 2019 om 11.00 uur in de aula van bovengenoemd uitvaartcentrum. Voor aanvang van de dienst is er gelegenheid tot schriftelijk condoleren. Het bestuur van het gilde vraagt de gildebroeders en gildezusters om deze dienst, niet geüniformeerd, te bezoeken. Rouwbrief_Martien_Barten.pdf

  20-mrt 

 

Erelid Herman Bouwmans overledenHerman Bouwmans

Zondag 17 maart is op 78-jarige leeftijd overleden gildebroeder Herman Bouwmans van het gilde st. Willibrordus Bakel. Herman heeft het gilde van Bakel 47 jaar, maar ook de gilden van Kring Peelland gediend door zitting te hebben in het Kringbestuur en wel 18 jaar. Tevens heeft lange tijd de opslagcontainer van de materialen voor gildedagen bij hem aan huis gestaan. Voor al zijn inzet is Herman in 2012 bij zijn aftreden benoemd tot Erelid van Kring Peelland.

Vrijdag 22 maart om 11:00 uur is in Bakel de afscheidsdienst met gildeëer. 
U wordt verwacht op vrijdag 22 maart vanaf 9.30 uur in ons GildehuisHein v.d. Horst, v.d. Poelstraat 13 te Bakel. rouwkaart_Herman_Bouwmans.pdf

  19-mrt 

 

Theo de Jong overleden

Theo de Jong

Op zondag 10 maart is overleden gildebroeder Theo de Jong Dzn. op 82 jarige leeftijd. Hij was 58 jaar lid van het st. Margaretha Gilde Aarle-Rixtel.

Theo kwam uit een echte gildefamilie, zijn vader en 3 broers waren allen lid van het gilde.
Binnen het st. Margaretha Gilde heeft Theo veel betekend. Hij was bestuurslid, waarvan 11 jaar 1e Dekenschrijver, vendelier en daarna stokdrager, en was hij heel actief met het archief en schatbewaarder. In 1995 schoot hij zich tot koning van het st. Margaretha Gilde en in 2012 tot Laarbeekkoning.
De laatste jaren ging het minder met zijn gezondheid en was het actief deelnemen niet meer mogelijk.

Theo is vele jaren lid geweest van de Kringcommissie SAT. Hier heeft hij zich mede ingezet voor het op orde brengen van het Kringarchief in Gemert. Theo is in 2012 onderscheiden met de draagspeld van Kring Peelland Lid van Verdienste voor de SAT.

Zaterdag 17 maart is de uitvaart met gildeëer om 14:00 in de kerk van Aarle-Rixtel.

rouwkaart: Theo_de_Jong_kaart.pdf

  13-mrt 

 

  Nieuwsbrief Gildetrom

2019-02-februari.pdf

  11-mrt 

 

Grote Gilde Processie Ommel

Grote gildeprocessie 2018.1

Evenals vorig jaar zal deze kringactiviteit plaats vinden op de 3e zondag van mei en wel op 19 mei. In de bijlage vind u meer informatie. 
Graag willen wij als organisatie van deze processie informeren of uw gilde deel wil nemen aan dit evenement. Het is dit jaar weer mogelijk dat Dames, Heren, jongens en meisjes welke niet geuniformeerd zijn, deelnemen aan de processie. Dit kan bijvoorbeeld als bruidje of drager. Hiervoor hoeft u als gilde niets te regelen. Jurken enz. worden door de organisatie geregeld. 

Zou u ons willen laten weten of u dit jaar deel wilt nemen en dit samen met ons tot een mooie dag wilt maken. Ook als u niet deel wilt nemen vragen wij u dit door te geven.
Opgave uiterlijk 10 februari. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Info: Uitnodiging-Grote-Gildeprocessie-19-05-2019.pdf

  10-jan 

  

Schieten om Bejaarden Koning op 3 april
 
Op woensdag 3 April wordt in Someren-Eind bij Gilde St.Lambertus de senioren wedstrijd geschoten. Ook op deze woensdag wordt de Bejaarden Koning van 2019 verschoten. Hier mogen alle Gildebroeders en -Zusters aan deelnemen, die 60 jaar of ouder zijn. De senioren schieten eerst hun wedstrijd daarna begint het Koning schieten. De deelnemers aan het Koning schieten verwachten wij om 3 uur aanwezig te zijn. Legitimatie verplicht.Het schietterrein van Gilde St.Lambertus  De Kolenboer aan de Boerenkamplaan in Someren-Eind.
 

  2-apr 

 

Jaarvergadering van Kring Peelland

Logo.kring PeellandDe jaarvergadering van Kring Peelland is op 23 maart 2019 in Mierlo-Hout. Deze zal gehouden worden in zaal Adelaars aan de Hoofdstraat en begint om 12:00 uur. Voorafgaande is er de eucharistieviering en de koffietafel.

Uitnodiging: Uitnodiging_jaarvergadering_23maart2019_Mierlo-Hout.pdf

Notulen vergaderingen en hoofliedenberaad van 2018:  
notulen-jaarvergadering-03-maart-Someren-2018.pdf
  
Notulen-najaarsvergadering-20-okt-2018.pdf
  
Hoofdmannenberaad-15-november-2018.pdf
 

  19-mrt 

 

 Jubilarissen gilde sint Joris Deurne

Frank en Edwin

Op zaterdag 16 maart viert het gilde sint Joris Deurne, dat Hoofdman Edwin Jacobs 25 jaar en Tamboer Frank van Rooij 40 jaar lid zijn. Het gilde biedt hen een  receptie aan in zalen van Bussel St. Jozefstraat 77 Deurne van 18:00 tot 19:00 uur. 

 

  11-mrt 

 

  Nieuwsbrief Gildetrom

2019-01-januari.pdf

  11-mrt 

 

Frits Aarts overleden

Afgelopen zondagnacht 17 februari is Frits aarts van het gilde sint Antonius-abt Lierop op 88-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. 
Op vrijdag  22 februari om 10:30 uur vindt de uitvaart van Frits met gildeneer plaats in de parochiekerk van de Heilige Naam Jezus te Lierop. Op verzoek vragen wij aan de gildebroeders en gildezusters om deze dienst niet geüniformeerd te bezoeken. 

Tijdens zijn 57-jarig lidmaatschap heeft Frits een zeer grote betekenis gehad voor ons gilde. Hij heeft 28 jaar in het bestuur gezeten (van 1964 tot 1992), waarvan 20 jaar in het dagelijks bestuur als penningmeester / deken schatbewaarder. Het hoogtepunt in het gilde voor Frits was ongetwijfeld zijn koningschap van 1982 tot 1984. Ruim 30 jaar lang was Frits archivaris van ons gilde geweest en stelde samen met An ruimte bij hun thuis beschikbaar voor het onderkomen van ons archief. Ook verzamelde het gilde zich voorafgaand aan geüniformeerde activiteiten bij hun woning om van daaruit gezamenlijk te vertrekken.

Het gilde kon altijd op medewerking van Frits rekenen bij de meest uiteenlopende activiteiten, zoals onder meer: de organisatie kringdag Lierop 1990, fondsenwerving aanschaf nieuwe kostuums, bouw en inrichting Antoniuskapel, nieuw standaardvaandel, oudijzer- en geraniumacties, commissie nieuw siervaandel , secretaris Schieten voor ‘t Zorgenkind Someren/Asten etc etc. Vanwege zijn onaf latende inzet voor ons gilde werd hij in 1992 onderscheiden met de hoogste onderscheiding binnen ons gilde “Erebroeder in Groen”. 

Frits nam ook zitting in de SAT-commissies (Studie, Archief en Tentoonstelling) bij Kring Peelland en bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden. Grote inbreng had hij als mederedacteur voor het boek “De waarden van het Gildewezen, beleving en bewaren. Kring Peelland 1985-1995”, dat uitgegeven werd ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Kring Peelland. Voor al zijn bijdragen ontving hij hiervoor twee kringonderscheidingen met bijbehorende zilveren draagspeld.

  19-feb 

 

 

Piet van Velthoven overleden

In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 februari is overleden Piet van Velthoven van het gilde sint Lambertus Someren-Eind. 
Op zaterdag 23 februari om 9:30 uur vindt de uitvaart plaats op Natuurbegraafplaats Schoorsveld, Somerenseweg 116, 5591TN Heeze. Vanaf 09.00 uur is de bijeenkomst in de aula. Na de dienst wordt Piet op de natuurbegraafplaats begraven. U wordt hierbij uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aangezien de ruimte aldaar beperkt is verzoekt de familie om een kleine afvaardiging. Instructies omtrent zitplaats e.a. ontvangt u ter plaatse.

Piet is koning geweest bij het gilde, maar heeft de laatste 3 jaren de commissie SAT en de ad-hoc commissie herziening statuten en huishoudelijk reglement ondersteund. 

  19-feb 

 

 

Harrie van Dooren overledenHarrie van Dooren

Dinsdag 19 februari is Harrie van Dooren van het gilde sint Margaretha Aarle-Rixtel op 90 jarige leeftijd overleden. 
Op zaterdag 23 februari om 14:00 uur vindt de uitvaart met Gilde-eer plaats in de Onze Lieve Vrouw Presentatie kerk, Dorpsstraat 5 te Aarle-Rixtel. Vanaf 13.15 uur is de bijeenkomst in ons Gildehuis "Bij van Dijk" (tegenover de kerk). Na de dienst wordt Harrie op de begraafplaats begraven.

Harrie en Jan van Dooren waren twee broers van elkaar. Jan was gildebroeder van de Blauw Schut en Harrie werd broeder bij de Rooij Schut. Ondanks dat ze beide vrijgezel waren en in hetzelfde huis woonde was er rivaliteit als het over de schut ging. Nadat Jan was overleden heeft Harrie de honneurs van Jan ook bij de Blauw Schut op zich genomen. Al was er rivaliteit ze konden niet zonder elkaar.

  19-feb 

  

Bijwerken website

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het samenstellen van het jaarverslag. Vandaar dat de website even niet werd bijgehouden. We zullen ons best doen om alle mededelingen, jaarverslagen en gegevens zo snel mogelijk aan te passen.

  17-feb 

 

 Jubilarissen bij gilde sint Antonius-abt Deurne

a.s. zaterdag 12 januari zullen enkele jubilarissen gehuldigd en een receptie aangeboden worden.

De receptie is van 19:00 tot 20:00 in gildehuis van der Putten Milhezerweg in Deurne.

Door misverstand zijn niet alle uitnodigingen verstuurd. Voor diegene die geen uitnodiging hebben ontvangen, gelieve deze mededeling als uitnodiging te beschouwen.

abt Deurne

  10-jan 

 

Uitnodigingen jaarvergaderingen Commissies

Indien verhinderd afmelden bij de betreffende commissie

 

Geweerschieten

Logo.Geweerschieten

De uitnodiging voor de jaarvergadering van de Schietcommissie Kring Peelland op zondag 13 Januari 2018Deze is bij het gilde sint Antonius-abt Mierlo-Hout in het gemeenschapshuis “de Geseldonk” nabij sportpark in Mierlo-Hout. 
Aanvang 10.00 uur.

Agenda: Uitnodiging-Jaarvergadering-geweerschieten-2019.pdf 

   

 

 Standaardrijden

Logo.StandaardrijdenDeze bijeenkomst is in het Gildehuis van het Sint Willibrordusgilde te Bakel op donderdag 17 januari 2019 aanvang 20.00 uur Gildepad 1 (naast de kerk in de boerderij, laatste deur). 
De bijeenkomst is bedoeld voor standaardruiters, hun begeleiders, juryleden en overige belangstellenden m.b.t. het standaardrijden van Kring Peelland. Tevens zijn uitgenodigd het kringbestuur, met name de afgevaardigde van het kringbestuur Toon Bergh en de commissies van Kring Peelland. 

  190117-agenda-bijeenkomst-standaardruiters-Peelland.pdf 
  2018-jaarverslag-cie.-standaardrijden-Kring-Peelland.pdf 
  Discussiestuk-info-organiserend-gilde.pdf 
  Discussiestuk-ringsteken.pdf

 

Vendelen

Logo.VendelenDe jaarvergadering van de vendelcommisie Kring Peelland wordt gehouden op zondag 20 januari 2019Deze vindt plaats in café zaal “Bij van Dijk”, DORPSTRAAT 18, tegenover de kerk in Aarle-Rixtel en begint om 10:30 uur.

 

  vendeliersvergadering_2019.pdf 
  notulen-jaarvergadering-2018.pdf 
  Uitslagen-Mierlo-Hout-24-06-2018.pdf

 

Trommen en bazuinblazen

Logo.Trommen.BazuinblazenDe jaarvergadering van de Trom en Bazuincommisie Kring Peelland wordt gehouden op zondag 27 Januari 2019 en begint om 10.30 uur. Deze vindt plaats bij: Schietterrein “Het Wipke” van het Antonius en het Leonardus gilde aan de Zwinkelweg in Beek en Donk.

  agenda-2019-tromcommissie-kring-Peelland._.pdf
  2018-jaarverslag-tromcommissie-kring-Peelland.pdf

 

Gildetrom zoekt “REDACTEUR” voor Peelland

logo.de.GildetromViermaal per jaar verschijnt de Gildetrom. Al 65 jaren een vertrouwd blad met wetenswaardigheden en mededelingen over de Brabantse gilden.

Elke kring heeft voor dit blad een zgn. kringredacteur. Deze persoon verzamelt het nieuws van de gilden uit zijn kring, controleert het en stuurt het door naar de hoofdredactie.

Op dit moment heeft de Kring Peelland geen kring redacteur en de Gildetrom is dus op zoek naar: een enthousiaste (gilde)broeder of -zuster die handig met de computer en een avond per maand de tijd heeft om het nieuws van de gilden uit onze Kring na te kijken en door te sturen naar de hoofdredactie. Hiernaast wordt hi/zij ook viermaal per jaar op de redactievergadering in Eindhoven verwacht.

Heb je interesse of heb je vragen neem dan even contact op met Maarten Janssen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

  22-nov 

 

Terugblik op Brabant Stoet in Bergen op Zoom

brabant stoet jeroen verbiest jv 9134 2 origDat immaterieel erfgoed wel degelijk ‘levend erfgoed’ is, was overduidelijk te zien op de happening Brabant Stoet (16 september jl.) met ruim 25.000 bezoekers: een bonte verzameling van zo’n 110 groepen uit Noord-Brabant en Vlaanderen, een verbeelding van de ‘lopende cultuur’ in het Hertogdom Brabant, zoals gilden, reuzen, steltlopers, fanfares en majorettes, carnaval en volksdansen.

Bron: Tilburg University Brabant Collectie

  11-nov 

    

  Nieuwsbrief Gildetrom

2018.11.november.pdf

  9-dec 

 

 

Het kringbestuur en de commissies vankerstwens

 Kring Peelland

wensen u allen prettige kerstdagen

en een voorspoedig 2019